Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2019
Εκλογές 2019
TMlt.
ΤΙΜΗ 0.60 E
Καθημερινή Μαχητική Εφημερίδα
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ
της Κρητης
E. MAIL news agonaskritis.gr WEB: www.agonaskritis.gr ΤΗΛ. 28210-74544 FAX: 28215-01509 AP. ΦΥΛΛΟΥ: 9.787 (+1943)
A. Παπαδογιάννης και η Σημανδηράκης στον δεύτερο νύρο στον Δήμο Χανίων
Σέρνεται σε εκλογές ο Τσίπρας
μετά τη μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη
ΕΡΕΙΑΚΕΣ
σελ. 2,5,6
Ευπνούν Ζόμπι" του 20ου αιώνα στην Ευρώπη
σελ.4
| Ποιοι εκλέγονται Δημαρχοι από
την Πρώτη Κυριακή στον νομό Χανίων
Πέντε
Καθαρή νίκη από την Πρώτη Κυριακή
για τον Σταύρο Αρναουτάκη
"ΑΧόην πλευρά μα Προ alan όου με
én Kuan
too ο τό 63,4 39 τμημάτων λα% άνει
Χη αν της Σταύρου Α vaΠο
μαρχοι από την Πρώτη ΚυριαΗή
Ποσοστό 63,43% έναντι 25,04% 11ου
λαμβάνει ο Εμμανουήλ Ντουντουλά
κης και 11,53790 Που λαμβάνει ο Διμήτριος Ανθούσης
. Μανούσος Χιωτάκης στο Δήμο
Σφακ ων Που με καταμετρημμένο
το 36,35% των τμημάτων λαμβάνει
Ποσοστό 65,63% évavu 34,37% 11ου
λαμβάνει ο Ιωάννης Ζερβός
. Μανωλία Στεφανάκη στο Δ μο
αύδουόΠου με καταμετρημένο το
100% των τμημάτων λαμβάνει Ποσο
στό 50,29% έναντι 28% Που λαμ
βάνει η Ευαγγελία Καλλίνικου και
21,71% Που λαμβάνει ο Εμμανουήλ
Τσιγων άκης
ουτάκη έναντι του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στις Περιορερειακές εκλογές.
"ΕισΠράττω την αγάπη του κόσμου.
Αυτη δεν έρχεται τυχαία Έρχεται από
τη σκληρ δουλειά όλων. Είμαστε αιρε
Περιφερεια για όλους τους Πολίτες
της Κρήτης. Το βάρος της ευθύνης ει
vai Πολύ μεγάλο. Εμείς από την Πλευρά
μας, μέσααπό ομοψυχία και ενότητα θα
Προχωρήσουμε Μόνο μέσα από τη συ
νεργασια Προχωράμε Το αΠοτέλεσμα
μας δικαιωνει τόνισε ο Περιφερειάρ
χης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στις
Πρωτες του δηλώσεις μετά την ευρεία
νίκη Που κατέγραψε από την Πρώτη Κυνα κάνουμε την καλύτερη διαχείριση, στο νομό Χανίων.
Τους Πολίτες της Κρητης τους ενδια- | Πρόκειται για τους:
φέρει η ενότητα και όχι οι αντιθέσεις. . Αντώνη Περράκη στο Δήμο ΚαντάΟ κρητικός λαός με αυ μένο Ποσοστό νου Σελίνου όΠου με καταμετρημμέ
μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε νο 94,74% των τμημάτών λαμβάνει
Πρόσθεσε και επανέλαβε-αναφερόμε Ποσοστό 83,07% évavu 16,93 Που
νος στον ΒΟΑΚ-ου ΒΟΑΚ νοείται από λαμβάνει ο Γιώργος Γεωργιλάκης.
την Κίσσαμο έως τη Σητεία και auto to . Γιωργο Μυλωνάκη στο Δημο Κισ
διεκδικούμε όλοι μαζι οι Κρητικοι σάμου οιου με καταμετρημμενο το
Εχουμε αποδείξει από το 2011 ότι 57,5% των τμημάτον λαμβάνεϊ Πο
εμείς εχουμε το όραμα μας για την Κρη σοστό 54,33% έναντι 39,75% Που
τη και μΠΟρούμε μόνο να ενώνουμε λαμβάνει ο Θεόδωρος Σταθάκης και
Μην τολμήσει κανεις να Πει ότι θα δια 5,939 Που λαμβάνει ο Γιωργος Φρα
σΠάσει την ομοψυχία Που έχουμε Πετύ- γκιουδάκης
χει στην Κρήτη, θα μας βρει απέναντι" . Γιάννης Μαλανδράκης στο Δ μο
Πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Πλατανιά οιου με καταμετρημμένο
ριακή.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα