Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2019
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27299
Αναταράξεις από
1 Ιούνκερ: «Χωρις πραγματικο
την αποχώρηση
Μέι στη Βρετανία
κόστος η ελληνική Βοηθεια»
Η ποωθυπουργός της Βρετανίας, Τε.
ρέζα Μέι, ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) την παραίτησή της, μετά το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι ποΑπειλή για το ευρώ η έξοδος χώρας από την ευρωζώνη
υχρονες διαπραγματευσεις για το
Πλέον, ένα νέο πρόσωπο θα αναλάβει
την ε ουσία στη χώρα και θα επαμιστεί το
χρέος αυτό της αποχώρησης της Βρετανί
Τέσσερις είναι οι πιθανές εχβάσεις σε
ό,τι αφορά το μέλλον της Βρετανίας χαι
το Brexit, μετά από την αποχώρηση της
Τερέζα Μέι. Η ίδια θα παραμείνει στη
θέση της μέχρι τις 7 Ιουνίου, προτού πα
ραδώσει τη σχυτάλη της πρωθυπουργίας
και της ηγεσιας των Συντηρητιχων
Η συμφωνία για το Brexit που έφερε η
Μέι στη Βουλή των Κοινο-ΣΕΝΑ 2
ΔΝΤ: Στον
ελληνικό λαό και
την κυβέρνηση
νε μέλος της ευρωζώνης παραποιώντας τα
στατιστικά στοιχεία» ανάφερε, για να πα
ραδεχθεί ο στόσο ότι η ευθύνη όμως είναι
χαιδιχή του «Το χαταλογίζω μεχρι σήμε
των υστέρων έξοδο από την ευρωζώνη
μιας χώρας ως απαντηση στην κρίση του
χ έους: «Εάν φύγει μια χώρα, τότε απει
λείται η διάλυση του ευρω», όπως είπε
χαρακτηριστικά.
«Βλέποντας τα πράγματα από σημερινή σκοπιά είναι αλήθεια ότι Ελλάδα έγι
Μέχρι στιγμής, η ελληνική βοήθεια δεν
έχει κοστίσει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ
σε πραγματικούς όρους» δήλωσε ο απερ
χόμενος πρόεδρος της Ευρωπαικής Επι
τροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Bild
θα θεωρούσε επίσης λάθος την εκ
πρόοδος της
χωρας
μιχών ανήκα σε εκείνους οι οποίοι δεν ήθελαν να ελέγχο ΣΕΝΑ
«Το ΔΝΤ βρίσκόταν στην πρώτη
γραμμή της ένκλησης για ισχυρή ελάεκτρικη 01ασννοεση Κρητης -Αττικης Προσεχώς
Τρέχουν οι διαγωνισμοί του έργου
φουνση του εΑληνικου χρέους» υποστήρι
ξε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισμα
ικού Ταμείου, ΤζέQ1 Ράις, απαντώντας
σε ερώτηση για το τι θα είχε συμβεί στην
περίπτωση που λάμβανε
Την προκηρυξη των δLαγωνισμών για
την ηλεκτουκη Διασύνδεση Συνεχούς
Ρεύματος Κο ητης Αττικής (High Volt
age Direct Current HVDC), συνολικού
προϋπολογισμού 915 εκατ. ένου, με χρο(ανατολικό και δυτικό κύχλωμα 2 x 500
MW), των υπόγειων καλωδιακών τμημά
των και των οπτιχων ινών. Η προθεσμία
για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει στις 8 Ιουλίου.
Ηδιαχήρυξη για τους Σταθμούς Μετατοπής Εναλλασσόμενου Συνεχούς Ρεύμα
τος πρα πολογισμός315 εκατ ευάλπε
ριλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγ ατάσταση δύο Σταθμο Μετατροπής
και ενός Υποσταθμού GIS Η προθεσμια
για την ηλεχτρονική υποβολή των προσφο
ρώνλήγει στις 22 Ιουλίου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε: «Η
ναρξητου έργου της ηλεκτρικής διασύνδε
σης ΚΟ της Αττικής αποτε al
λεί αδιαμφισβήτητα μια μεγάΒελτιωμένες
νοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του
προοπτικές νια την
2022, ανοίν ωσε σήμεράσο.ΠΟα
σκευή) το υπονογείο Πέριβάλλοντος και
Enna a
εκκρεμοτητες
Πρόκειται για τη δεύτερη, «μεγάλη»
διασύνδεσητου νησιού (θα προηγηθεί το
Υποβρύχιο ηφαιστειακό Βουνό 800
μέτρων προκαλεί σεισμούς στον
Πλανητη
Σόιμπλε
Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από οκτώ χρόα«ΝΕΑ» ο Βόλφγκανγκ
E. Οπως επισημαίνει το
ΥΠΕΝ,
ηαρχιτε
Ηγέννηση ενός υπο ονχίου ηφαιστει
ρευνητική αποστολή και όπως αναφέρει
των διαγωνισ ου ακολουθούνται
χτονο
ν κοντά σε γαλλικό νησί που βρίσκεται
ανάμεσα στην Αφσε ηρίξειφωςσεένα
το National Geographic.
βέλτιστες
ανάμεσα στην Αφρική και τη Mabaya
σκάρη, θα μπορούσε να ρίξει φως σε ένα
για τέτοιου είδους έργα διεθνώς, με στόχο
την προωθηση του ανταγωνισμου χαι την
με στόχο
υγερμανικού κοινοβου
λίου και πρώην τον ζει στη συνέντευ
ντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλί
ντρου ΕΛισ με ευνητική αποστολήείχε
παζλ που έχει μπε!δέψει τους επιστήμοας (CNRS), η ερευνητική αποστολή είχε
επιτευξη των χαλυτέρων οιχονομιχων χαι
τεχνχών όρων για
ως στοχο να αποσαφηνισει την προ
ότι πλέον η Ελλάδα έχει πολύ διαφο
Το μικρό υποβρύχιο ηφαίστειο, που
της ασυνήθιστης σεισμικής δραστηριότητας στο τροπικό νησί ανάμεσα στην Αφρι
Η διακήρυξη για τα καλωδιακά τμήμα
οετιχες οικονομικες προοπτικες σε σχεση
αγιότ, ενδέTE
ση και τη Μαδαγασκάρη το τελευταίο έμαροσκοπικό γαλλικό νησί Μ
ρα τη μελέτη, προμήθεια χαι εγκατάσταση
τίας, αν και όπως λέει η χώρα δεν έχει επεράσειακό. ΕΝΑ
στηουόδεις σεισμούς, σύμφωνα γαλλική e-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα