Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Οικονομική | Σ
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
χρεωστικό ένα στα τρία
εκκαθαριστικά τns Εφορ1as
βαρόμετρο για
ipino.
Αρχίζει να ανεβ ζει ότι τις τελευταίες ημέσία υποβολής των φο- ρυθμός υποβολής των
ρολογικών δηλώσεων, δηλώσεων καθώς το
Ηδη, ο αριθμός των σύστημα δέχεται
υποβληθεί είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με
περυσινό διάστημα εξέλιξη
που οφείλεται στο γεγονός ότι φέτος η ηλε.
κτρονική πύλη του
Taxisnet άνοιξε νωρί.
ερα από κάθε άλλη
ημερησίως. Εφόσον
συνεχισθεί ο ανοδικός
ρυθμός και προσε
σει τις 100.000 ημερη.
σίως η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί επιτυχώς
στις 30 Ιουνίου. Με
βάση τα στοιχεία της
Α.ΑΔΕ. απομέ
περίπου 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις για να
κλείσει το Taxis.
μιση των οφειλών
προς τα ασφαλιστικά
εφορίες θεωρείται το!
σημείο "κλειδί-για το
δικό του φορολογικό φόρος για τις δηλώλογαριασμό
Από τις δηλώσεις που
έχουν υποβληθεί μέχρι Οι φορολογούμενοι
σεις αυτές ανέρχεται
στα 590 ευρώ.
Συγκεκριμένα πέρυσι
υποβληθεί
682.150 δηλώσεις (
μ ο σ ι ο νο μ ι κ ο ύ
που έχουν υποβληθεί
-Ενας στους τέσσε.
ρις φορολογούμενους
ήτο, 26,01% καλείται
να πληρώσει εππλέον
φόρο για τα εισοδήωμα καλούνται ναπλη
ρώσουν το-φόρο σε
τρεις ίσες διμηνιαίες
δόσεις εκ των οποίων
ηπρώτη λήγει στις 31
οθεί 1.560.252 δηλώσεις
(έως 23 Μαΐου 2019)
καιδε ar°κλείεται Υια
ονται σε 1.560.252
συνέχεια στην 11
στικ σημειώματα rou
αθάριΜειώνονται
ε νο τ 1 πρώτητο χρονο η ταδόθη 2.817φθάνουν 201 r Συγκεκριμένο στις 30 Σεπτεμβρίου
θεί το χρονοδιά. τα 2.152.817. Η δια. 2018. Συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρί
οι εισφορ S |γραμμα και να μην φορά αυτή οφείλεται για 559.912 δηλώσεις και η τρίτη στις 29 Νοών upστώτη φορετο
εμβρίου οδηματος στο
καθάριση εσματηρεω
επικουρικο γείο Οικονομικ
παρατείνει την προθε- ρια θα έχουν ξεχωρι- στικό με το συνολικό εκκαθαριστικά ενσωσμία ηοποία εκπνέει στο εκκαθαριστικά ποσό του φόρου να ματώνονται η ειδική ειστις 30 Ιουνίου
1 Τα στοιχεία δείχνουν σύζυγος θα έχει το εκατ.ευρώ. Ο μέσος
από την
σημειώματα. Ο κάθε ανέρχεται σε 330,57 σφορά αλληλεγγύης
Ιουνίου
Χάνουν έδαφοs !
τα ξενοδοχεία
στ!snones
και τους αιοθυ του
λόγω Airbnb
Σελίδα 9