Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2019
Kapadé ος 1951-1974-uamp
. Εοδότρ
Σταυρίδου. Στυλα ή
ΠερίδοςΒ' (1974).
Ap. φυλλου 6880-11.881
0,50 e
Ραμβακου, κεροιώνκαιργητόσου!
ΣΤίβος
Ο Γιάννης Χαρούλης
Οδηγίες προς καλλιεργητές
Σύλληψη 41χρονου στη
Ζτους Ευρωπαϊκούς
ανοίγει την αυλαία των
Αγώνες Του Μινσκ
Δράμα για καλλιέργεια
Σίμογλου: «Αύξηση της
σποράς στο βαμβάκι |
καλοκαιρινών συναυλιών
! οκώστας Δουβαλίδης
| δενδρυλλίων κάνναβης
στο φαράγγι Της Πετρούσας
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ο Δραμινός Δημήτηρης
Ζουμπούλογλου oral.
και κατοχής ναρκωΤΙκών
και τον ηλίανθο»
Οι πεταμένες συσκευασίες Υεωργικ
κων Σε 257 εκλογικά τμήματα ψηφίζουν
117.213 Δραμινοί ψηφοφόροι
Ανεξέλεγκτη η κατάσταση
στη λεκάνη του Αγγίτη Της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Προσοχή: Ψηφίζουμε σε δύο εκλογικά τμήματα!!
Από μία κάλπη Ευρωεκλογές και Περιφέρεια και δύο
κάλπες για τους Δήμους!
ΑΟΚ ΠΕ Δράμας: «Η συμπεριφορά αυτή είναι απαράδεκτη,
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΟτης εκ(AAON Δράας σχετικά με την ave
στην περιοχή μας, με τις πεταμένες
Υράψα σταδιακά μέσα στο προγούμενο διάστημα, εντούτοις sial καλό να κάνουμε μια συνολική ανακεφα.
doon, καθώς πρόκετα για αρκετά χρήσμα στοχεία
μας, θα πρατα να προβληματίσε
όλους μας και κρίως τις αρμόδιες
υπηροίες, αλλά πάνω απ όλα τους
Δήμους και φιακάτους ιδιους τους
Ο κάθε ψηφοφόρος θα ψηφίσει σε δύο διαφορετκά
Εκλογκά ηήματα, δηλαδή σε δύο διαφορετικές oldou
σες, στο Νο σχολείο που ψηpilaMwExome, ότι για
ναψηφίσετε πρέπει να έχετε μα4 σας απαραίτητα ένα
από τα παρακάτω éYYpapa: Αστυνομική ταυτότητα, ή
δίπλωμα αυτο Μητου, ή διαβατήριο ή οποοδήποτε
άλλο αποδοτικό ταυτοποίησης στοιχείων
Τα δύο ολογκά ηήματα θα είναι χορσμένα σε Α
κα Β. Έτσι, στο Α' Εκλογκό ήμα θα ψηφίζουμε σε μία
κάλπη για ης ΕυρωΕκλογές και σε μια άλλη κάΑη για
Συμφωνα λοπόν με την ανακο
και στα κηρκά Δημοτικά Συμβούλια τών Δήμων, β4
ζουμε από έναν δως και 3 σταυρούς.
Στις Κοοότητες άνω των 300 κατοίων ανεξάρτητα
οπό τον αρ0ό των εκλεγόμενων ου!βούλων (5,7 ή 11)
dee του μ χρι 2 σταυροί προτ ησης oe υπο r oouc
ar ς ανδυασμού
Στις Κον τητες καω των 300 κατο ων τίθετα έας
1 σταυρο or no soeurto gotou ecou r
φοδΕλπίου
λα της ΔΑΟΚ ΠΕ Δράρας σε ελέγχους Που
έχουν κάνα, έχουν εντοπίσα την napodaneμη περαπέρω χρήσης, εναποτίθεντα σε on
μεία συλλογής για qva ύκλωση ή ανάκτηση
Στη ου exec, οι ψηφοφάροι θα πράτει να μααβαίνουν
στο Β εκλογικό τμ μα όπου θα πρ na va ψη υν Ya
το Δήμο στον οπο ο βροκο του όπου en οης θα υπ
χουν δύο κάλ Ε Σ μα κά η θα ψηφ α για το Δη
μαυκό Σ μοΟυοκα σηδεύτερη κάλπη θα ψηφ aya
τη Δημοτική Ενότητα ή Τοπκ Κον τητα σ ην οποία
once, φυσιο με δύο
διαφορετικά ψηφοδα
φ άων σε αρδευτικά κανάλια σης KpeS Οπως τοναει η ΔΑΟΚ της n.Ε Δραμας, η
χορο ν ή σε σημ α δροληφ ας για το γέ Ymperia é a m a τη ου δρομή των Δα
μαμα τον αστικών μηχανημάτυν Πετα- σαρχείων Δραμας και Κάτω Napo oniou για
μένα ο E qu φαρμάκων pio ο τα την επ ρηση τα αΥΡοτικών περαχών δυακόμη και δασε δε ως δους ué v ει της ομοθεσίας epi Ayop λ ής Σε
τοοθετηθεί για τον σκοπό αυτόν από τους κά περιπτωση onoo εντοηστείατό ελεγ
μας, είτε από υπαλληλουςτου Δασαρχείου να
προβανει σε anopp ΚΕνών συσΚΕυααών
γευργούν φαρμάκων στο nepe άλλον, θα κκτη, ακατανοητη και onolWp.
Η πρακτική της ave λεγκτης σόρρ ς
των ουσ ευασιών στο r1epl βάλλον επβαρόνα
ψΕΧαστικώνμιΟανημάτυν. Σης ετικέτες όλων
των φυτοπροστατα τιών προϊόντών, στο οημείο τωνΟΒηνών Χρήσης rep (Ετα η ς
οδηγία δ άταξη «Ta KE ά δοχαα συσ uaσίας (φοάλες και δοχεία ξεπλένονταυπό nieση ή γίνεται τρπλό ξΕλυμα (τα ve.ρά του
ξεπλύματος ρίχ οντα στο ψεκαστικό βυτίο)
ophi χρήση γεωργικών φαρμάκων κατά την
onola προβλέποντα πρόστιμα έωςδεο)λιάδες (10.000) ρώ.
Tart poa ureees,ατές θα κονοποού ται στο Τμήμα [email protected]°ντος ΠΕ
Δράμας για την επβολή ταν δ τάξεων της
πeplβαλλοντιήςνομοθεσας στον ΟΠΕΚΕΕ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ροδοσία. Στο ψηφοδα
τοποθετούμε από 1
ΝΕΟΣΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
στ ouve ad a ο καταστραφούνπρο- και στον ari Too o eo wa
ηγουμέΜΟςμετρύπημαγα τη διασφάλιση της προβλεπόμενων pupώσευον.
Αντ το
er Ολή
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τα αποτελέσματα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
των εκλογών
στη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
παρακολουθείστε τα
Χαράλαμπο:Χαραλαμπίδns
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
γίν από την ιστοσελίδα
του «που ινού Thcou»
TU ΠΟΣ
Τηλ 25210-30076
Στο φύλλο της τριτης, 28 Μαϊου, διοβάΚιν. 6932-347415
εκλογών στη Δράμα, τόσο για τις EvpueKAork, όσο και για τις Α μοτικές-περιφερειακές Εκλογές.
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521 0 22413
Γ. Παπανδρέου 34-20s Opopos
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος-,Πα
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 104962
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
ΠΛυντήριο Χαλιών Κύκνος Δράμα
25210 55122
6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα