Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

25

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5145

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Η Περιφέρεια
ανήκει στους
πολίτες

«Σε 48 ώρες
η Ελλάδα
γυρίζει σελίδα»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ Ν.∆. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σχέδια για εκλογές
τον Ιούνιο!

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 19

ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Το αύριο
χτίζεται
µε έργα»
ΣΕΛ. 4

H µάχη
των 12+ 8

ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ

«Θα είµαστε
οι νικητές»
ΣΕΛ. 18

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Στο ∆ηµαρχείο
το κόµµα
των Πατρινών!»
ΣΕΛ. 17

Αύριο στη «Γ»
Όλοι οι συνδυασµοί
και τα εκλογικά τµήµατα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΙ∆Η
ΓΙΑ ΤΟ... ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ

ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ» ΟΙ ΤΡΕΙΣ

Αχαΐα: 282.910 εκλογείς, 1.647 υποψήφιοι στους ∆ήµους, 250 στην Περιφέρεια
ΣΕΛ. 7-9