Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ IA
ΕΒΔDΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
Αριθμός Φ hlov: 2824
Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΑΡΜΑ ΚΙΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ta NIKOAAOY
ΒΑΡΑΔΙΝΗ ΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΒΟΣΔΟΥ θΕ06. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΛ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΑ ΕΙΟΣ tou ΝΙΚΟ ΑΑΟΥ.
ΜΑΓΕΡΟΒΣΚΥ BEPA tou AAE2EY, ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΤΡΟΥ
ΠΑΥΜΟΣ ου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. ΤΟΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ,
P ΓΙΚΗ
ΙΟΣ του ΓΕΠΡΓΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΒΑΣ ΙΝΕ ΙΟΥ, ΓΑΙΓΑΝΗ | NIKanA0Σταυ ΔΗΜΗΤΡΟΥ, ΔΑΜΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥ Ιταυ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ταυ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΔΡΟΥ
ΡΙΟ Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ, Zin PLA, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 XPDTIANA)"άυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΡΑΚΟΛΗΣ
ΚΟΥΣΙΠΕΤΚΟΥ ΦΑΝΗ ου ΤΡΑΙΑΝΟΥ, MAAA ΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | cou ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (TEAHL) tau
ΗΡΌΥ, ΡΑΣΑΙΚΟΣ ΤΡΑ
YAOYAH TENTEH