Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 24/06/2019
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7111
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Καθιερώνεται 40ωρη εβδομαδιαία εργασία
κατώτατος μισθός στους φούρνους
Στα 660 ευρώ
Βορείου Ελλάδος
Ο αιφνιδιασμός Τραπεζών, συμβ+ύλων
Eurobank:
Ποια δάνεια μεγάλων ομίλων
Kokna
οδεύουν για ΤΙΤλΟΠΟΙηση
μετο ΦΠΑ
Πο,βαφτίζεται
Ποων επιχειρήσεων τα δάνεια Περιλαμβάνονται στο Προς πλο
Ποιηση χαρτοφυλάκιο Cairo. Οι γνωστές περιπτώσεις, οι εκπλήξεις
και η είσοδος της Τελευταίας στιγμής. Ο αινιδιασμός Τραπεζών,
συμβούλων και επενδυτών για Νηρέα και Σελόντα
0καφες-Υευμα
>>( 2η
Eurobank
Εταμη να τπλοποιήσει anal.
τήσεις, από δάνειαμεΥάλων
επιχειρηματικών ομιλών της
χώρας, Που έχουν καταγγελθεί, βρίσκονται σε βαθιά
κουστερηση η θεωρου Ται
αμφιβολης εισπραξης, ε ναι η
Eurobank, στέλνοντας ένα
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ξεκινούν ξανά
Τα Ορομολογια Του 000VTOTOU
Αύριο θα ξεκινήσουν και παλι τα δρομολόγια
Του ο οντωτού σιδηρόδρομο . Ta onoia και
ε αν διακοηε από Τον Απρίλιο λόγω Των
έντονων φaIV°μένων κατολισθήσεων στην
κανότητα της Κάτω Ζαχλωρούς, σύμφωνα με
ενημέρωση από την ΤΡΑΙΝΟΣ
Σημειώνεται όπ ο ΟΣΕ με ανακοίνωση που εαδωσε νωρίτερα ανέφερε ΟΤΙ «στη σημερνή
επιθεώρηση Της σιδηροδρομικής Υομμής δια
πιστώθηκε η δυνατότητα επανέναρξης λεΙΤΟυργίας ΤουοδοντώΤού, μετά και Τις πρόσφατες
εργασίες an°κατάστασης του δήμου Καλαβρύτων και τη σχετική ενημέρωση από τον
εργολήπτη μηχανικό Του δήμου»
Προέγκριση
ακομη μηνυμα anopolστικότητας στην αγορά.
>>( 3η
αΠΟ ΤΟ
Περισσότερες ενδιαφέροντος Πρώτα στοιχεία υς, επέλεξαν
από 30.000 που έχουν οι υποβλήθηκαν Την λύση της
επσκάμεις στην οφειλέτες Προς 3.500 αιτήσεις epanof καταβοηλεκτρονική τα ασφαλιστικά οι ΠερίΠου λής καθώς
ηλατφόρμα του ταμεία, για 3.000 από μη ηροβλέηεται
ΕΟΚΑ Πραγμα- ένταξη στην μισθωτούς και κούρεμα Των
ΤΟΠοιήθηκαν σε ρύθμιση των οι υπόλοιπες προσαυξήσεων σημερα ΤΟ
μόλις 5 ώρες έως
ενδιαφερον
ΣΤΕΦΜΑΡ ΕΠΕ
γιατη,υθμιση
των 120δόσεων
Τον Ιούνιο τα Πρώτα δρο
μολόγια στη γραμμή Τσεσμέ
Μαύρο
μεσημέρι, θα
120 από επιχειρή- κατά 100%
σεις. Kano101 Να
σημειωθεί παραμείνει
απο την ενεργοποίησή της, Μάλιστα, ήδη, μάλιστα από ότι η Πλατφόρ- ανοιΤη εως. Τις!
ενδεικΤΙΚΟ Του σύμφωνα μετα Τους Τελευταιο- μα Που άνοιξε
30 Σεπτεμβρίου.
στον ΕΟΚΑ
Created by Universal Document Converter