Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 24.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.210-3304596
. Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 23ο-Αρ Φύλλου: 6291
FAX: 210-3304613
Συμφ1)να με τα πα)σωρινα στοιχεια
Αύξηση 32% στις ταξι
διωτικές εισπράξεις
Στο μεταξύ, σε φάση κατασκευή
ς βρίσκονται 29 έQγα
Ένα δισ. για την ανέγερση 800 σχολικών κτιρίων
Το σχέδιο θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων Nielsen: Αύξηση
εργασίας χαι στη στήριξη δεκάδων οικονομιχών χλά- | 8.8% στις πολ
δων που υπέστησαν σοβαρά πλήγματα την περίοδο της
χρίσης. Στο μεταξύ, σε φάση χατασκευής βρίσκονται
σεις του λιανεμ
πορίου το Πάσχα
Οι συνολικές πωλήσεις σε αξία,
του που1ιατοποιήθηχαν από
την αγορα του οργανωμενου
λιανεμπορίου την εβδομάδα
(22-28 Απριλίου
Σχέδιο για την κατασκευή 800 νέων νηπιαγωυν το Πασχα
γειων. οημοτιχων.Υυμνασιον χαι Λυκειων σε
αντίστοιχη περαν ή (9-15 ΑποΑυξημένες οι ελληνικές
εξαγωγές ενδυμάτων
ιλίου 2018, παρουσίασαν θετιόλη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός προγραμματος
κή τάση στο +8,8%. Τα Φρέσ
χα/ Χύμα Προϊόντα εμφάνισαν
διψήφιο Qv0μό ανάπτυξης στο
+12,2%, ενώ τα Ταχυκίνητα
Καταναλωτικά Προϊόντα στο
σύνολό τους κινήθηκαν επίσης
θετικά με ποσοστό + 7,00
με συνολίχο προυπο ΛΟγισυο ενα οισ. ευρω
εκπονεί η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.Ι
Ενδιαφέρον αποτελεί το
γεγονός ότι οι πωλήσεις του
λιανεμπορίου και την εβδομάδα
μετά το Πάσχα, σε σχέση με
την αντίστοιχη πέρσινή, παοου σιάζουν θετική τάση στο
Πάνω από 13.000 έκαναν
η φετιν
εβδομάδα είχε μια λιγότέρη
έργάσιμη ημέρα, λόγω 1100τοΑύξηση που τείνει στο 30% παρουσίασαν στο πρώτο
τρίμηνο του 2019 οι ελληνικές εξαγογές ενδυματα)ν,
με βάση χαι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της
, προστίθε
ειο τους το
elsen, η αγορά qouve ται να
2017 και το 2018 (σ.σ. τη διετία 2017-2018 οι εξαγοενδυμάτων χατέγραψαν αθροιστικά αύξηση
25%). Αναλυτικότερα, σύμφοονα με στοιχεία που
έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειιατος Ελλάδος
(ΣΕΠΕΕ), στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η αξία των
ελληνικών εξαγωγών ενδυματον έ4τασε τα 235 εκα
ευρο, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,7% έναντι του
κινείται αΟΧετά θετιΧά από την
UQχή της χρονιάς ως και τις 5
Μαΐου 2019, στο +6%, με την
κατηγορία των Τροφίμων &
Ποτών να παρουσιάζει την πιο
θετικη
Συνολιοί από χθες που άνοι
ξε η ηλεκτρονική πλατφό!μα
έως τώρα 99.000 φορολογούμενου την έχουν επισκεφ
θεί για να ενημερωθούν σχε
τχά με τις οφειλές τους, τις
δόσεις που δικαιούνται κπλ.
Ξεπέρασε τους 13.000 ο
αριθμός των φορολογούμε.
ναν που έχουν υποβάλει
αίτηση για την ένταξη στη
ρύθμιση των 120 δόσεων για
τις οφειλές στην εφορία,
σύμφωνα με πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίαν
FMCGs, στ
Να σημειωθεί ότι η έρευνα
καλύπτει καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρ.
ωτική Ελλάδα και την Κ0ήτη,
εξαιρούμενων των Νησιών
Created by Universal Document Converter