Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
νοοικη πορεια για τα έΛΛηνικα CUu00Χα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιγείρηματικών Ειδήσεων-1100 μηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
Α.Φ. 5481 Παρασ
κευή 24.05.2019
ΕΤΟΣ 230 . Τιμή Περ:0,50 E
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.ομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
«Δάρο» €5.000
23-25 Μαϊου
15.000
Rebound στο β' τρίμηνο για τη
ο λουκέτο διάμαρτυρίας
αναβάθμιση
εταιρειών (την
K. Μακεδονία
ν εξοπλι
σμό και
τους αναβάθμιση μπορούν να
επιχειρήσεις που
στηριοποιούνται στην Κεντρκή Μακεδονία, μεσω του
προγράμματος «Κουπόνια
Καινοτομία » που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη
Συγκεκριμένα, προβλέπεται
σουν εξοπαπό 5.000 έως 15.000 ευρώ
των δαπανών (σ.σ. μετ
των νο αν αν ποσών) θα
πληρ,θούν στο 100% από το
ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι αν οι
δαπάνες που υποβληθούν
είναι λιγότερεςη ο πόεν000
AvonEl 0 δρόμος για αλλαγή
εντάσσεται στο πρόγραμμα.
Αν είναι μεγαλύτερες από
ποσό δεν θα επιδοτείται και
θα πρέπει να καλυφθεί με
Ανοίγει και δικαστιχά ο δρόμος
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής Ι για την αλλαγή διοίκησης και
υποβολήC'των, προτάσεων ! σελίδας στην Euromedica, μετά
| τη σημερινή απόρρυψη από το
Ταυτόχρονα, ψαλιδίζονται οι
όποιες ελπίδες είχε η πλευρά
Λιακουνάκου να εγκριθεί
αύξηση κεφαλαίου ως 60 εκατ
στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενι σγίσεων ΔΙΧαστηριο της αιτησης ασφααι- ευρω καθώς t α εινα. ουσκο/ο η
(www.ependyseis.gr/mis)|στικών μέτρο, που υπέβαλε η υπό ειδική διαχείριση
ορίζεται το διάστημα από 4- πλευρα Λιακουναχον χαι AxonAXON 0.00% να ψηφισει
υπέρ ΑΜΚ, χωρις πειστικό
ηκτική ημερομηνία 5-7-2019 Το δικαστήριο απέρρυ ε την πλανο και αποδεικτικά για
ε εύρεση αξιοπιστου επενδυτή,
ο οποιος θα καλύψει το
μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
Σημειώνεται ότι στην έκτακτη
γενική συνέλευση της 7ης Ιουνίου, που προκάλεσε η πλευρά
Τη σημασια του χαθετου αγω ου φυσιχου αερίου !
έργο κατασηετης του οποίου εγκαινίασε σημερα στο Kionoβο της Βουλγαρίας, μα ί με τον Βουλγαρο που υπο oro,
Μπουχο Μπουσο-για την ενεσγειαχη ασ άλεια χαι την
οκνομιχη ευημερια της περιοχης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τίσος
6-2019 έως και την καταλ- 1 συζητήθηκε χθες.
αίτηση εΤυτρέποντας στην
AxonAXON 0,00% Hold
Οι δαπάνες που θα περιλαυ- Ι υπό ειδική διαχείριση να ασκή,
βάνουν τα Κουπόνια Τεχνο- | σει τα δικαιώματα ψήφου, που
λογίας Τεχνολο,ών Πληρο- αντιστοιχούν στο 47,62% του
φορικής και Επικοινωνιών μετοχικού κεφαλαίου της
Euromedica. στ επικείμε
ενεργειακή ασφάλεια και ο
ολλαπλασιασμός των ενεργει.
ούπολη, ο αντίστοιχος σταθμός
στη Ρεβυθούσα ο οποίος πρόσφατα επεκτάθηκε
μενη, ο Turkish Stream 2, είναι
έκτακτες γενικές συνελεύσεις
είναι η αύξηση κεφαλαίου ως το
τη λειτουργία
σης και να επιλύουν κάποιο Ι της 7ης και 8ης Ιουνίου
υφιστάμενο
οσο των ου ε eco. ευρω. Με
εξέλιξη σηματοδοτεί ανατροδεδομένο ότι η Euromedica δεν
πρόβλη
πολύ σημαντική προτεραιοτητα
ν Ελλάδα ανέφερε ο κ.
Τσίπρας στην σύντομη ομιλία
του και εξήγησε: «
ετος διάδρομος, ο East-Med, ο
μοσιευσει οικονομυχε
ουσιαστι
α που ενυΟΥυουν τον οικονο| ειδικός διαχειριστής ταχθεί
πέρ του αιτήματος της Farallon
για αλλαγή διοιητικού συμβουστην Euromedica-δείχνει
| να αποτελεί το πλέον πιθανό
καταστάσεις χρήσεων 2017 και
2018, κίνηση που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση
οιουδήποτε
δελτίου, η αγορά ανέγνωσε την
αναβάθμιση αυτής. Σύμφωνα
μικό και γευστολιτυχό ρόλο της
Ελλάδας, τη φίλης Βουλγαρίας
και μαζί της ευρύτερης περΟ ΤΑΡ, ο κάθτης χρήσης του κουπονιού | λίου
τεχνολογίας
ενημερωτικ
πρέπει να Ισεν
προκειμένου να χερόστο 1 συγκεντρωνουν
εφαλαίου της εισηγμένης.
αίτησης.
Created by Universal Document Converter