Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΙΑ ΟΙΟΜΑΤΑ «ΠΑΙΖΟΥΝ»
Οι υποψήφιοι
για τον πάγκο του ΠΑΣ
Παρασκευή 24
Matou 2019
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΑρ. Φύλλου 6348
Τιμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
Το «Κέντρο για το Παιδί,
Παρουσίασε στους κατοίκους
mc Λούτας ο &ομάς
ΜΕ ΑΕΡΑ ΝΙΚΗΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΊΑ ΤΟΥ ΟΟΜΑ ΜΠΕΓΚΑ
Την Κυριακή
γιορτάζουμε
έκλεισε ο Δημαρχος luawtvuN
eupdg Mntyxag, τον κοκλο των
τους κατοικους στις συνοικες των
Που Ψηφίζετε
κτρονικά το εκλογικό qnpa στο
ΟΠΟΙΟ Ψηφιζουν mv ερχόμενη
Kuplan, anuB νει ο Δήμος Ιωσν
δημοτικές και ticp|φερειακές. ας
δημοτικές και εις κοινοτικές εκλογες), τα εκλογικά ψηματα του
ηλασιαστε. Yeyovo χουν Πολλα
Yea και ενδεχόμενη αλλαγη στο
εκλογικό KEVtpo dnou μεχρι Πρόκος Ψήφιζαν οι ΠΟΝτες- ΣΕΑ. 8
Κόντρες για τα
ενδουιμελητηριακές
atpio ο Δημαρχος Ιωανννων και εκ νέου uno οφος με tnv «Evonta Πολιτών
Nea ravveva, eupdg Μη γκας
τον νομο Που η κυβέρνηση φέρνει
σε διαβούλευση. eSarlog μιας σε
Γ. Ζάψας: «Την Κυριακή
κάνουμε μια νέα αρχή
xBoov. κα8ως και λόγω πολιτκών
«Την Κυρκικη με tnv Ψήφο σας κάνουμε
στην Ανατολ
Πνευματικό Kevrpo της Ανατολής
μίλησε το Βράδυ της Τεταρτης ο
λευτες loawMuv Χρ. Μαντάς. Γ. KapaΑλ. Καχριμάνης: Την Κυριακή όλοι οι
Ηπειρώτες επιβραβεύουν το έργο μας
και.. f. tvuw.
επικεφαλης της
«Η Παρουσια σας μας δνει δ ναμη
στην τελικη ευαια Προς εις εκλογές
έστειλαν η Υφυηουργος Πα εώς Μ.