Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
®C1pp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
23 ΜΑΪΟΥ 2019
ΛΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12268
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μέτρα κατά Ελλάδας στις 13 Ιουνίου;
Άρθρο-καταπέλτης για το προεκλογικό πακέτο παροχών της κυβέρνησης στη
Handelsblatt.
Η εφημερίδα χαρακτηρίζει «προεκλογικά δώρα» τις εξαγγελίες Τσίπρα για την 13η
σύνταξη και τις μειώσεις του ΦΠΑ και εκτιμά ότι αυτά θα προσθέσουν Τουλάχιστον
4 δισ. στον προϋπολογισμό του 2019 και του 2020»
Το σημαντικότερο όμως είναι η επισήμανση που αναφέρεται στο Eurogroup της
13ης Ιουνίου. "Αμέσως πριν τις ευρωεκλογές ο. πιστωτές θέλουν να αποφύγουν
μια νέα σύγκρουση με την Ελλάδα. Ωστόσο το θέμα θα μπει ξανά στην ατζέντα του
Eurogroup της 13ης Ιουνίου. Τότε οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν κυρώσεις. Εκτιμάται ότι οι πιστωτές θα αναστείλουν την ελάφρυνση χρέους
που υποσχέθηκαν στους Έλληνες το φθινόπωρο και θα αρνηθούν να δεχθούν την
πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ που ζητά η Αθήνα»
Στα 971 εκατ. το κόστος
Μεγάλο ενδιαφέρον
για υπαγωγή
σε 120 δόσεις
Μητσοτάκης: Εφικτή
σε έναν χρόνο η ανάπτυξη 4%
της 13ης σύνταξης
Στα 971 εκατ. ανρχεται η επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό από την καταβολή της 13ης σύνταξης.
Με δύο αποφάσεις της υπουργού Εργασίας, επιχογείται μι το παραπάνω ποσόοΕΟΚΑ για τη χορή
νηση Του επιδόματος.
Ειδικότερα, με Την dapmKO επείγουσα πρώτη
απόφαση Της κυρίας Αχτα
K. Μητσοτάκης δήλωσε βέβαιος πως με κυβέρνηση
ΝΔ η οικονομία θα πετύχει εντός ενός έτους ρυθ
μούς ανάπτυξης του 4%.
να τηνένταξη στη e00μιση των 120 δόσεων για
Ενδειχτικό είναι ότι μέσα τις π ώτες ώρες από το
iv ατης εια μογής 20.000 9ειλέτες μπ ον
begevvmXQ σ' αυτήν.
Η Χλατ ώρμα
Επίσης ε έφρασε την πεποίθηση mu ς ο «Ρου
ίκωνας» δρα
ουμε τη δ
με την «ανοχή της κυβέρνησης» και κατ' αυτόν τον τρόπο Του
δίνεται η δυνατότητα να εκβιάσει την ελληνική πολιτεία προς
άθεση ποσού 806 εκατ. σε βάρος πίστώσης Του προ.
έσιμη στο taxisnet χασν.
είναι διαθ
ϋπολογισμού ε5όδων του υπουργείου Εργασίας κα.
δώς και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλμα.
τος στον ΕΟΚΑ γιατην χορήγηση της 13ης συν ans
συνταξιούχους πλην Δημοσίου για το έτος 2019
Οσον αφορά στην καταβολή της "13ης σύνταξης
οι συνταξιούχο ς Του Δημοσίου Το αντίστοιχο ποσό
λος Κουφοντίνα.
Υπογράμμισε ότι υπάρχουν ευθύνες για Την αδράνεια στην
φύλαξη της Βουλής ενώ άφησε αιχμές για ακατανόητη επίδω
ξη ανοχής απέναντι σε φαινόμενα ανομίας.
ΜΑϊντας στον News 247 υποσχέθηκε πως με κυβέρνηση ΝΔ
θαγίνουν τροποποιήσειςστον ποινικό κώδικα και η Αστυνομία
θα αποκτήσει «απόλυτη πολιτική κάλυψη»
στην 20ατηγορία «Ρύθμιση ogeadiv», ο ogedéms
πρέπει να tta4ει την Ρύθμιση P6 για να υποβά
λα την αίτησή του.
H e00μιση αει πεδίο eqaquoris το σύνολο τον
pvo120ών ποοονο ποον και το σύνολο τυν βεβαιοομίvwv oge|λών του ς, που έγιναν ληξιΤόθεσμες ώς
με το οποίο χρηματοδοτείται ο ΕΟΚΑ είναι 165 εκατ.
31.12.2018.
BRITISH STEEL: Πτώχευση
για τον βρετανικό κολοσσό
ΟΟΣΑ: Με
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αύξηση 3229
η παγκόσμια ανάπτυξη
στις εισπραζειςΤΟ α' Τρίμηνο
ΟΊΧΟνομική ανάπτυξη στην Κίνα Χαι στις
ΗΠΑ θα μποουσε να είναι κατά 0,2-0,3 της
ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότα?η χατά μέσο |
ώρο éwg το 2021 Χαι το 2022 εάν οι δύο χώ ες δεν υ τα
ναχορ σουν στους δασμούς που επιβάλλουν εχατέρω
θεν σε μια διαμάχη που έχει πλήξει τις π οοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας, ό,τιος ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ.
ίνασμα 95 exat, eixqaviot τον Μάρτιο το τα ιδιο.
ε νποχοοοτική QewTor0ίηση terpe η British Steel,
η δεύτεeη μεγαλύταση εταφεία παραγνογής χάλυβα
στη Βοετανία. Η εταιρεία οδΤήθηχε στο σημείο αντό με
τά από την Χατά Οενση ταν ον ομιλιών σωτη ας μετα
ύ κν νησης και τον ιδιοκτητών. Η πτώχευ ση eéres σε
κίνδυνο τις 06υς 5 000 tera μένων και ακόμα 20.000
θέσεις στην αλυσίδα προμηθειών
rlXO 100gumo, όσο περίπου και τον αντίστοιχο μήνα
του 2018 Οι ταυυοηκές εισπράξας κατέ7gepav αι η.
ση 32,2% τον MAQTIO Χαι διαμο 4ei0ηχαν στα 319 εχατ
έναντι 241 enat τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Η αν ηση
ταν εισπράξεων οφείλεται στην agηση της μέσης δαπα
νης ανά τααα κατά 21,9%