Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ENT,., Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημιουογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lion TT-Εκδό ης . A du
BALZEPBA . Ε ος 450-Ap φύλλου 11479 Τιμή0 60 ευρω. Τμπτη 23 Maio 2019
Ο ΧΡ. ΜΠΑΪΑΝΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
19,000.000 sup tou An
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
0 K. Μητσοτάκης τόνισε ou
σα βγουν ηολιτικά συμπεράσματα
Με καθαρές θέσεις
Διεκδικεί δυναμικά ο Anu. ηολδάσης
Τον Δήμο Ζηρού
Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
paulavee pakonv τη Δημοκρατία, στα pana μας μηρο
Η ΚΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΕΤΑΚΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΊΟΥΖ
Προεκλογικό "μαγείρεμα"
Ano τον Γαβρόγλου
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΤΗΕΜΜΤΕΥΟΝΤΑΙ;
ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ viu.rq onoiannpf- vu ωςητηθεί oto U.
το unoupyEic Παιδείας μετάθετΕ and n.
Γράφει ο Μ.xana r. Λουκάς] noAatu air
apgri. Emin remo.rm1