Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apre**ύλλου 05.900. Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 mwthanosnewsgt
RANEAAAAIKEE 2019
260 emnfov θέσεις στα
μήμ τα της Καλαμάτας,
ΠονοκέΡαλος η φατητική
"Ero;1206 ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗ! ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Th..nΖήτησε αχυμή
εντολή για να
myiva μηροστά |
ΕΙΙΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ mo.eh.
1 - 11k1αμάτα
ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
εκλονών η ευρωκάλτη
100 δόσας και αναλογική
απαλλαγή Προστίμων
καί Προσαυξήσεων
ΤηνΕλλάδα.olavlouwau ToureLOL tupupou
λευτές των κομμάτων, όπως διατιστώσαμεκαι
προη ουνες ημέρεςστην Καλαμάτα καθώς
Το εκλογικό αποτέλεσμα που ea προκύψει απ'
Δ οκρατο, awa Ka t KVtouurouripiaMapa
ΣΤυράκη.
Tanoparavwev αχύονται και απότο Ytyov6ς
ότι στο σημερκόφυλλο του«O,.ιλοξενούνται
Nikou Ανδρουλά, όπως καιτου υπο4mpiou tu
ρω ουλευτή με το ΚΙΝΑ. Νίκου Παπανδρ ου
two nia o or λουπανατές γίνου. Χθε
Στο πλα σο, λο πόν, αυτό Boer ΖΧθεςτο με
έριστην Καλαμάτα η ευρωβουλευτής της Νόας
δημιουργική
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ουρνικα
ηΑ ΤΟ ΔΙΙΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΩΝΟΥΜΕ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
στο Δημοτ κό ηνευματικό
Κέντρο Καλαμάτας
Πέμπτη 23 Μαϊου
upa 8:00 μ.μ.
την ημπτη 23 Μαϊου
&ώρα 8:30 μμ
στην πλατεία Ι. Αλευρά
στη Μεσσήνη
ηέτρος Τατούλης
r κώργος Χουλιάρας
nETPot TATOYAHE
Γιώργος
|ΓΙΑΝΝΗΣ θΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χριστοφιλόηουλος Δ Νικόλαος
6973 24 59 60
Δήμου MC00ήνης
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤηΑ: 27220 25358
Α ΠΡΟΤΥΠΟΣ
nPOTonOTNA
Νίκος Δουρουμης
Βασίλης Ν. Τζαμουράνης