Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Φ Η Μ Ε Ρ

Τ
Ι Δ Α

Η

Σ

Η

Π

Ε

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ι

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4322 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

Επόμενο βήμα η
βελτίωση του οδικού
παραλιακού άξονα

Στόχος η ενοποίηση
των ελεύθερων
χώρων του κέντρου

Σελ. 3

Σελ. 5

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Βελτίωση της καθημερινότητας
με έργα στις Δημοτικές Ενότητες

«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»

Περιοδεία
του Δ. Δημητρίου
στην Πρέβεζα
Σελ.6

3 Η οικονομική εξυγίανση

του δήμου έδωσε τη δυνατότητα
να προχωρήσει ένα μεγάλο
πρόγραμμα έργων

3 Θ. Μπέγκας : «Αντιμετωπίσαμε

το Δήμο ως ένα ενιαίο σύνολο.
Δεν ξεχωρίσαμε πόλη και χωριά.
Προνομιούχους και μη
προνομιούχους»

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 4

120 ΔΟΣΕΙΣ

Ξεκίνησε η
υποβολή αιτήσεων
για τη ρύθμιση
Σελ.16

«ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ»

Στην τελική ευθεία
με σχέδιο για το
Δήμο Μετσόβου
Σελ.10