Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΠέμπτη 23
Μαϊου 2019
Φύλλου 6347
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr 1 www.neoiagones.gr
θ ΟΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑ ΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ ΕΙΝΑΙ HAHEM
Νίκος Γκόντας
«Δεν θέλουμε ένα Δήμο
δύο ταχυτήτων»
Με σχέδιο και σίγουρη
..-..
Χρηματοδότηση
Καταγγελτικός απεναντι στη Δημοvize αι ο επικεφαλής της «AveSapτη της Δημοτικής Πρωτοποριας,
Nkos novo & λιγες μόνο μέρες
πρη, εις εκλογές της 26ης Mdou.
Μιλώντας στους Ν.Α.» δεν Φιδεται κριτικης και καλει τους γιαννωanodelSel oti «μιλάει με 4ya»
ΣΕΛ. 8
Ποιοι διεκδικούν mv
ψήφο μας στις 26η Μάη
ΟΥδοντα συνολικά unoung 101 με
τις αντιστοιχες napatd5cg διεκδικοον τους 18 Δήμους της Ηπειρου
01 unounq |ότητες ειναι Περισσότερες ano και άλλη φορά και
χαρακτ ριστικό. ειδικά σε οριαμΕνους δημους ειναι ο κατακερματ30χρόνια μετά Νίκος
Παπανδρέου
Ευροβουλευτή
pe το ΚΙΝΑ, στο
onolo eSnyel τους λόγους Που δΕΧ
διει mv Ψηφο μας στις 26 Matou
aug 26 Malou
ΣΕΛ. 2
Me trw κενοικη του ομιλα andJL to Βράδυ στην πλατεια MaBOn ολοκληρωνει τον npo00γικό του ογώνα ο
για κα8e Δημοτικη Ενότητα των Ιωαννινων ειναι ηδη εδια..
Me μια κονωνικη εκδηλωση. στο
εκλογικό κέντρο tng napataSng, 8a
κλεισει ο enlanpog np°εκλογικός
αγώνας του συνδυασμο «Hnapos
Ολον», το Βράδυ της Παρασκευής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αυξήθηκε ο αριθμός τον
εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
|nT. Καλογιάννη
στις 8 το βραδυ.
τον αρ των ε σακτυν στα ΑΕΙ.
Ετσι συνολικά ε σακτέοι ano tg
Πανελληνιες 2019 8a ενα 78335
ενώ Περυσι ηταν 74.692, nou
σημανει φέτος 8a δημιουργι800V 3.600 Περισσότερες 8eaeg
Με tnv ιδιότητα tg Utoynplog
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΝΕ ΤΗΝ
Καλογιάννη συνοδευομενη από συλΣΕΛ. 9
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ!