Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα 4 "πρέπει" του ΟΟΣΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.jc Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ετος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ou: 26.937
Τα 4 «ΠρέΠΕν του ΟΟΣΑ
SAMSUNG PURIMAR
BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM
Προειδοιιοίηση σ ην Ελλάδα να μην παρεκκλίνει από τους δημοσιονομικούς στόχους
U.S.COAST GUARD APPROVED
Ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων και δημιουργία
φιλικότερου Περιβάλλοντος για την είσοδο επχειρήσεων στην ελληνική αγορά, αλλά με σεβασμό στους στόχους για την Παραγωγή Προσμούς, αλλά και τις αγορές. Δεύτερον, τα δημοσιονομικά μέτρα Που θα ληφθούν στο μέλλον
να έχουν ως Προτεραιότητα την αύξηση τωνεπενδύσεων ειδικά στις υποδομές, στην καταπολέρησουν άμεσα οι ιδιωτικο!101ησεις κρατικών
εταιρειών Που δραστηριο!!οιούνται στον κλάδο
της ενέργειας. Στο μεταξύ, η απόρριψη αΠό το
ΣτΕ των διεκδικησεων των δημοσίων υπαλλή.
τοΥενων ΠΛεονασματων, ζητει αιιο την ΕΛΛαδα
μηση της φτώχειας και στη
ΕΑτιωση της alloΛων Yid 13ο και 14ο μισθο μιιορει να αιομα
ΟΟΣΑ, διατυΠωνοντας τεσσερις συστασεις Προς
την ελληνικη κυβέρνηση: Πρώτον, να διατηρήσει τον στόχο του Πρωτογενούς πλεονάσματος στο
3,5% του ΑΕΠ Προκειμένου η χώρα να διατηρησει την αξιοπιστία της απέναντι στους θεδοσης του μηχανισμου διαχειρισης των δημοσίων δαπανών. Τρίτον, να Προχωρησουν οι μεταρρυθμίσεις ειδικά στον εκσυγχρονισμό της
δημόσιας διοίκησης αλλά και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Και τέταρτον, να Προχωκρυνε οριστικα εναν επιΠΛΕον κινδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας, ωστόσο
στις έδρες των θεσμών δεν έχουν εκλείψει οι
ανησυχίες σε σχέση με τον τελικό «λογαριασμό»
των παροχών της κυβέρνησης, σελ.3
Ο Ρουβίκωνας διέβη (και) τη ΒουΑ
Η ρύθμιση των οφειλών
μόσιο βημα-βήμα
Ισοζύγιο πληρωμών α' τριμήνου (σε80τ. ευρώ)
Η ατιμωρησία και το καθεστώς της ιδιοτυπης ασυλίας, Που εδώ και τέσσερα χρό
via all0λαμΒανουν, εχ
ΕΕαγωγές αγαθών
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
ουν αιιοθ
ρασυνει τα
νακηρυγμένης αναρ
της αυτοα χ
φθασα
1 2 αναλυτικά ΠαραδείΥματα σημερα στη «Ν
ομάδας Ρο
επιδράμουν κατά του Ελληνικού Κοινοες.va
Ενεργοποιήθηκαν από χθες
λοτων φυσικών ΠροσώΠων και
το συνοΛο των
τη νέα ρύθμιση των οφειλών
ΠροςτοΔημόσιο, μέσω των οποίοφε
150 εκατ. για το μικρό
Πρόθεσμεςέως 31.12.2018. Προισοζύγιο
ισοζύγιο υπηρεσιών
νατότητα σε 3,9 εκαμΠορει να υπα
Στα 150 εκατ. ευρώ
σμός του νέου προγράμματος του αναπτυξιακού
νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αναμένε
ται να προκηρυχθεί το Πρωτο 1 Οήμερο του
γουμενους να εξο- στην «πρίζα»
φλήσουν τμηματικά η Πλατφόρμα για
ταχρέη τους Προςτη χρέη στα Ταμεία
τις Πα
οφειλές, οφειλέςαπό
999,7
και 120 μηνιαίες δοσεις. Η ηλεκτρονική Πλατφ0pμα για m συμΠλήρωση καιτ ν
υποβολή των αιτήσεων υιιαγω,
σικών καταστροφών και οφειλές Που είναι σε αναστολή. Πα.
λληλα ar σήμερα μιουν
Κουβέλης
Σε υψηλά 3ετας το ελλειμμα τρεχουσων συναλλαγών
υν ασφαλιστικές ειΝα εφαρμοστούν
Ύστερα από έναν αρνητικό Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών έφτασε στο 1,502 δισ. ευρώ-ένανα 1,1 5 1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2018-, το
πρώτο τρίμηνο του 2019 εκλεισε με έλλειμμα 3,665 δισ. ευρώ στο σοζύγιο τρεχουσών συναλλα
χών, Ποσό Που είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας τριετίας, σελ 6
σφορες, να χρησιμο!!οιησουν
πλατφορμα
ΕΟΚΑ για να ενταχθούν στη ρύθ
μιση των 120 δόσεων. σελ.45
τουργεί a110 χθες το Πρωι στο
σύστημα TAXISnet. Η ρύθμιση
έχειπεδίο εφαρμογής το σύνοmv
για τα νεα καυσιμα
«Κόκκινο» σε 10 Πλαστικά
Πράσινο
ο νεο τοπιο
Προϊόντα μιας χρήσης
Προιστικού
aroena στο Παγκοσμιο
Την απαγόρευση της χρησιμοΠοίησης 10 Πλαστικών Προϊόντων μιας χρήσης, για τα onoia
Ενδύσεις
295 εκατ.
λον ουργών της σε θεαρς τικ σης σελ 14
τον τουρισμο
λιο ΥΠΟυργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σελ.14
Διυπουργική
Υπό αΠειλη το Πολυμερές σύστημα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 45 ΕΚΑΤ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ
Μονόδρομο αποτελεί η δημιουργία ενός πιο σύνθετου Προ10 τος με υψηλότερα Ποιοτικά
χαρακτηριστικα για την ε ητευ
Απειλές Που άλλοτε γίνονται Πράξη και άλλοτε αφη.
νονται να Πλανώνται έως ότου ο αντίπαλος υποχωρή
σει, συγκρούσεις με άμεσα θύματα και ΠαράΠλευρες
απωλειες, αλλαδίχως νικητες. I loplouo στικες
Το «πράσινο φως» για την
υΛ01101ηση τριων ειιενουσεων
συνολικού Προύπολογισμού
295,5
στην Κρήτη και ένα στη Μύκο.
στην pbl θες η Διυιιουργι
TomacK
ητσοτκη
για την επιτευalldMEle.
οί, ανακωχές και ανα
συμφωνίες συνθέτουν το σκηνικό στην παγκόσμια
εμΠΟρική σκηνή, Γην ώρα ΠΟυο ΟΟΣΑ απέδειξε και
εμπράκτως τους κινδύνους από την εμΠΟρική διαμά
n. Σε ότιαφορα το μέτιο κατατς Huawei nOuaΥ Ο
Νίκι Λαουντα
σης κατά κεφαλήν δαπάνης στον
εισερχόμενο τουρισμό, ΟΠως
προκύπτει από έρευνα Που δ1eξήγαγε ο ΙΝΣΕΤΕ για τις δαΠά
νο, savaupe» χθες η Διυπουργι
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ
ΤΗΣ F1
Που συνεδρίασ
υπό την Προεδρία του υπουρ
ΠροεκΛΟ
ντα των τουριστών Που επισκ απεναντι στοκινει προσωρινά ου Περιορισμους
yo Οικον μας και Αναπτυ
απέναντι στον κινεζικό κολοσσό. σελ 19, 2021
ιαννη Δραγασάκη, σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα