Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
ΧΡΟΝΟΣ 3 3ος
Διεύθυνση: Ινοφώντος 23-69300 LAEl
Τηλ fax: 25320 22242
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1449
Τιμη Φύλλου: tupu 0,45
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.elapopsi.gr
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
MAlOY 2019
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ . ΣΑΠΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ
στις κλογές της 2ος και προγραμμαηομου
που μηορούν να κάνουνιοχυρής Επιτροπής όνομα οο'τουτότητα:
την crovexxfn0η του να Δοβούλευσης.
σχεδιάσουν το μελλον -Η cvepronoi ση της ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ.
ΥΠάρχουν κάηΟίας Των' .quur. Η δόμηση Δήμαρχος ο Ntivos
συμπερφορές που συνεργοος με τους Mia mo param nou
πιστεύουμε ότι rpéna vtouc
βγάλει τον τόπο μας, από
αηών χραά εταμα δημοτική διακυβέρνηση
ενίσχυση των Δήμαρχος noumera
αρχές και αξίες. Πουθα
συλλογικότητα,
θυοοοθούν για το Δήμο
Hvta δημοτική αρχή
Οπως είναι ηδιαρκής
Ευκαρηίδης Νικόλαος
Η. σκέψη" και- το κοι ν ΟΟτήδιοδοοοία του Δήμου Μαρωνείος μας
στους Ζοηών θα rpona να
χαρακτηρίζεται από Ενας unop0ος
Η cv0χνση Της αποφασιστικότητα. Δήμαρχος που φλοδοξεί
ιδ€ες, με° εμπνευσμένο αλλά
στη λη in anopbouw υπευθυνότητα. ροαλιστικό. κανοτόμο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
παράγεται ea civac
AERA ναζούμε στο Δήμο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-OPA KE
συμμετοχής των πολιτών
Π.Ε. Ροδόπης
ρεαλιστική προσέγγιση αλλά
ξητημάτων πρόγραμα να δώσε
Που ψηφίζουν οι δημό.
τες Μαρωνείας-Σαπών
KaoBranDuc
των Μαρωνείο Σστο. Δήμο
3η και 7η σελίδα
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ1ArΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ Η PIC
"ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε."
Πρόσκληση
στις Σάπες
δυ ο ο οσκολο μ στηνκεντροκ ουλία του συν! | Σος στην Ξυλαγανη
Σας προσκαλούμε στην κεντρκή Ομιλία του
ουνδυ σμού μας στην Ευλαγανή την nopao
24 Μαϊου 2019 και ώρα 8:30 το Αράδυ στην πλα.
με κεντρκό ουλητή τον uno ψήφο δήμαρχο
acecr o m
δυασμού μας μπροστά στο εκλογικό κέντρο (eva
vm δημαρχείο) στις Σάπες την numm 23 Maio
19 και ώρα 8:30 το βράδυ με κεντρ κό ομητ
STRPLEX Arrea"
TRIPLEX ATEON
ΤηΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ
Τηλ. 25320 22002
Πρωτοπόρος στα συστήματα παράνονης ηλεκτρικής εν pymas
& κατασκ cunc φωτοβολταϊκών συστημάταν
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
Κατασκευές-εγκαταστάσεις πλήρης παράδοση έργου.
pra μας 100-150 kv και μίχρότερα Βοΐσκοντα σε λε2coupria
Παράγουν Mn erépyea και είναι στη διάθεση σας να τα emorepoeie.
e-mail: pvrodopi otenet.gr
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Ο.
Παντα-κοντα
στον αγροτη
3χλμ ΣαΠών-Συκοράκης,
69300 Σάπες Ν. Ροδόηης
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532 1 10063, κιν. 6977978739
e-mail:[email protected]