Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKHUAT
ΑΓΟΡΑ
ΑΝ ΔΕΝ
ΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
APATEL H
AEN EA
NEMNTH 23 Maiou 2019
EcoS 2So
Aa φύλλου 1236 .
Ευρώ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
rp0φεία r. NrKaldou 3. 69100 KosorMd Tn. και tax. : 25310-26500, emat [email protected], www.thrakikiagoragr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KavlagpiyAoun
ΤΑΣΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ yo.
"Η λεΙΤουργία τών νέων Τμημάτων στο Δ.Π.Θ.
αναμένεται να ξεκινήσει Το Σεπτέμβριο 2020"
me'oooop
Σημαντικά ζητήματα που
Τι δηλών
για Την Νομική της Πάτρας και Τς α ΤΙδράους
poori O, CTTiq ατε;
στα επιτελεία Τοον
χρήζουν άμεσης επίλυσης
Με αφορμή Τς επικείμενες δημοτικές
"εκλογομάγειροι.
που υπάρχουν
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ κρα.
παράταξης και ιδεολογίας ), με μόνο
,μονα το καλό της πόλης θα θα αμε
να επισημάνουμε τα προβλήματ, Του
αφορούν σε όλους μας και επιβαρύνουν
την καθημερΝΟΤητά μας, επαναδιαπΖουν να στοχεία και
μεριά ης τόσες την
κονονία προκειμ(νου να pyaouv Τα
φεις ως εργαλείο ονζήτησης μετους
υποφη ρους δημάρχους
ρές όοο και στις μυστικές δημοσκοπή.
βερνών κόμμα. Air,
όταν η δαφρά την
άνω από 10 μοοίας
κο, κλείου σΤις 8 ή
στις 6 μονίας από
Εγιναν τα εγκαίνα Της
κατοκευής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
τερο δυνατό σενά.
Πολιτικός Μηκονοός
Po-ye! ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.
mpu0UTIOUpyuw Ελλάδας-Βουλγορίας !
Νέα πηγή εσόδοον για τον δήμο Κομοτηνής
ήθαπερνάυ και θαφεύγει το "atpo'
Πολιτικη ΖΕΑ 7οπως και or
Δήμ0s Κομοτηνης
Κοινωνία
Koivwvía
Πολιτών
Πρόοδος με Πράξεις
Γιάννης Γκαρονης