Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
3c1pp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
22 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12267
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Εκλογές: Αγωνία για την οικονομία
έσσερα χρόνια μετά το 2015, το έτος τον εκλογικών αναμετρήσεων και ανατροπών, εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, που θα σηματοδοτήσουν τους συσχετισμούς της επομένης πολιτικής περιόδου
Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μετά από τέσσερα ολόκληρα έτη
που θεωρητικά και μόνο γίνεται εκτός μνημονίου, αποκτά νέες διαστάσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας να χάνει δεν δίστασε να αλλάξει Την οικονομική πολιτική, να
επιστρέψει στις παροχές, να εγκαταλείψει επί της ουσίας τις μεταμνημονιακές δε
σμεύσεις και υποχρεώσεις με αποκλειστικό σκοπό Την πολιτική του επιβίωση.
Οι αγορές ανησυχούν, μήπως οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησης Τσίπρα αποδειχθούν οδυνηροί, όσο το πρώτο εξάμηνο Του 2015, που οδήγησε τη ώρα ένα βήμα
πριν την έξοδο από το ευρώ
ΔΝΤ: Παραδέχεται
Προειδοποίηση Fitch
για το πακέτο
01 αγ
ορές ζητούν
πειραματα
για την Ελλάδα
αθα01 vu η της
πακέτο αν άνει την αβ(βαιότητα ανα.
Την καθυστερημένη απόφαση να προχωρήσε, σε
αλλαγές στον σχεδοομό των προγραμμάτων Του,
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον σοβαρά λάθη που
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, [email protected]
το ΔΝΤ, εννέα χρόνια μετά την εμπλοκή του στο 10
Μνημόνιο . Μάλιστα, η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε
goQ1κά με την μεσοπ ύθεσμη πολιτική στά.
ση της Ελλάδαζ και αναμένεται να δημιουντήσει
Εντάσεις με τους eve000ταίους πιστοοτές υποστηρίη Fitch.
αγορά ομολόγων και το Χρηματιστήριο Αθηνών
στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις εκλογές της επομένης Κυριακής. Η πορεία των εγχώριων αγορών
θα εξαρτηθεί σημαντικά από το αποτέλεσμα τον ευρωεκλο.
επιπτώσεις δεν είναι ξεχάθαρες, όπως σημει,iθα μποούσε να
από σχετική αθεση ν στελεχών Του ΔΝΤ και πι
ριλαμβάνει εκτενείς αναφορές σης υπεραισιόδοξες
γιον. Και το ευνοϊκό σενάριο για τις αγορές θα ήταν μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά που θα έδει
χνε μέχρι και αυτοδυναμία m, α υ ματικής ανΤ ΤΤολίτευση
στις εθνικές εκλογές και Τον σχηματισμό κυβέρνησης φιλ
νε, αλλά μια απότομη χλιμάχωση
eze. αντίτυπο στα δημόσια οικονομικά της Ελλά
δας Για παράδειγμα τα υάτημαη του Ε Μμ
euw να ασονβέτστα οχώ αγια ρώποτλήρωμή των πιο οοιβών δανείων του ΑΝΤ. Θα
ΚΤιμήσας που είχε κάνει Το Ταμείο για την Ελλάδα
πολύ μεγάλο βάρος που δόθηκε στη δημοσιονοστο mucal lap
μικ σήκαιο
ΔΝΤ αναφορικά με τη βιωσιμότητα Του ελληνικού χρους. Ειδική αναφορά κάνει η έκθεση και στην
αδυναμία Τον προγραμμ
λα ομένη mynn
κής προς τις αγορές.
Το αρνητικό σενάριο για τη χρηματιστηριακή αγορά και την
στροφή xeebiv από τα ελληνικά ομόλογα.
Όπως τονίξει, τα βήματα αυτά θα μπορούσαν να
LTobu ναμώσουν το κλίμα στις αγορες και να autiσουν το κόστος χρηματοδότησης,
άτων του ΔΝΤ να ονημετυ.
αγορά Των ομολόγων θα ήταν μία επικράτηση της Ν.Δ έναντι
πίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα Των eKOKKI.
τουΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά, γεγονός που θα αυξήσει την αβε
βαιότητα.
ΣΤΕ: Συντανματική η κατάργηση
ΔΗΜΟΣΙΟ
πογοήτευση σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους προι εμαοοικές εντάσεις μετα3ύ των ΗΠΑ και της Κ.
αρά το προοτογενές πλεόνασμα, μήνα με τον μή.
να ανβάνονται τα χρέη του Δημοσίου. Τον Μάρτιο
ανήλθαν συνολικά σε 2,207 δισ., έναντι 2,145 δο, τον Φε.
και 2,062 δυσ. τον Ιανουά quo, από 2,031 δισ. τον
Δεομβ υο. Τα συνολικά λη eTQiecoμα χοέη τον Ταμεί
oov tqrovav τον Μάοτιο στα 622 exat., από 636 εκα' τον
ηνέα από4αση του ΣτΕ για τα δώρα που είχαν
xcqoooxci το 2012, ανατρέποντας :τενσινή απο9ασή του
Η ολομελεια του Συμβουλίου της ΕΤΙΧρατείας, EXelve
τά κλειοψης ία, συνταγματική την οατάνηση terv δώρον
XQorou revvwv xu1 11άοχα χαθώς και του επιδόματος θε
gevn ς άδειας (13ος Χαι 14ος μισθός) των δημοσίων vsu.
λήλιον.
ο γενικός reaμματέας του ΟΟΣΑ. Ο Γχουνία δήλωσε ότι
οι εντάσεις οδήτησαν τον ΟΟΣΑ να μειώσει σχεδόν
τέ 1% τις προβλέψεις του για την πα7c σμια ανάπτν
Ilgev από έναν χούνο προοΒλεπε ανάπτυ1η 3.9% το 2019,
eovaeto ka
τώρα προβλέπει 3,1%.