Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ENT,., Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
nou ayana
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ίδιο πτης . Ε δο ης . Δ ευθυνης ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ-Eros 450 . Aa φύλλου 11478 T
0 60 ευρώ . Τεταρ-22 Maiou 2019
ΑΜΟ ΕΕΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΟΡΑΖΟΥΕ!!
Ο ΑΗΜΟΣ ME."'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΧΑΛΙΚΟΕΤΡΩΝΕΙ ΑΡΟΜΟ
nepvars κ.iee
oa ovaki(kim potpo
Αοκληρα χρό via.
Προτων.Kayur
noea.Suampal piugeq
XPora.tdoen EE44
οους,.nfyte pr4ις. μοις Πόλης pr ptotoavunopr tofpYo mpawa todaodv4pyo "rdionilepic oro. Δήμο ο Xe M ral
για διαστρέΒλωση tns αλήθειας,
Ap εση αντίδραση από τον Σ. ΚυριαΚΛ 1
σε fake news του κ. Μπόρα
χτικα με τι πλατεία στο θεσηρωικό
Για μια ακόμη φορά, ο κ. Καλανοίς
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
(Μέρος 90)
Πανικόβλητος
Ο Τσίπρας
βρίκεται
Αλ. Τσίπρας
nuuovnc nou
δειχνουν of
6ημοσκ onn.
otic tu t
λευταίων
μερων να κοταγρόφουν tn διαφορά trK ΝΔ από τον
Ες μονές.