Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΪΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Erosiδράσεως 1932
ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
o51 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ν. Λασιθίου
. Διαχειριστικό σχέδιο του
Κόλπου Ελούντας Σελίδα
ΟΥΠΟργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου μιλά για Τις εξελίξεις στην «Α»
αλλάζουμετον Δήμο
Ρεπορτάς:
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
με έδρα τον Αγιο Νικόλαο,
την ίδρυση Τμήματος φυ- τις ρυθμίσεις για τη νέα
σικοθεραπείας στην Ιερά. Γ Λυκείου και τον τρόπο
σωπικό και στου
τές και θα εγκαινιάσει κ
τυπικά τη λειτουργία
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και
Με την μετεξέλιξη του πετρα και την ίδρυση Τμή- πρόσβασης στην Τριτο- (θα τοποθετηθούν και 04
Τμήματος Διοίκησης Επι. ματος Επιστημών Διατρο- βάθμια Εκπαίδευση
ειρήσεω
σχετικές πινακίδες), ο Υ
ν Αγίου Νικολάου φής και Διαιτολογίας στη Με αφορμή τη σημε- noupyoS Παιδείας Κώστας
Τμήμα Διοικητικής Ε- Σητεία, ο Νομός Λασιθίου ρινή του παρουσία στο Γαβρόγλου μίλησε στην Ακαι Τεχνολογίας μπήκε στον αναδιαρepa- νεοσυσταθέν Τμήμα στα ΝΑΤΟΛΗ.
ο πλαίσιο της συνολικής μένο "Χάρτη. της Τριτο- Λακώνια όπου, μαζί με τον Αναφερόμενος στη
τεξέλιξης του ΤΕΙ Κρή- βύθμιας Εκπαίδευσης. Τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας σχετική διαδικασία διαλό.
σε Μεσογειακό na. προώθησε το Υπουργείο Κώστα Φωτάκη και τον γου έως ότου φτάσουμε
πιστήμιο, αλλά και με Παιδείας, με την ψήφιση Γενικό Γραμματέα του Υ- τελικ στην ψήφιση του
ηνίδρυση Τμήματος Επ στα τέλη του προηγού πουργείου Ηλία repya νόμου, ο Υπουργός τονίζει
τημών Φυσικής Αγωγής μενου μηνα του νομοσχα ντα θα μιλήσει στο διοι. πως μετά και την πρώτη
Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) δίου για τις συνέργειες κητικό και διδακτικό προ- HEYMEXEAZmoalaa4
μπορούμε!
ΣΤΕΡΕΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Πυροσβέστης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ
Υηοψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αγίου Νυκολάου
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩ ΤΑΚΗ . ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ
. Γραμματέας ΑΔΕΔΥ, ΛοΟΒίου
Πρόεδρος συλλόγου 0ponclutDV
Ζητώ την φηφο σας για να κινητο/οιησουμε
ες τις δυνάμεις του τόπου μας.
να αναδείξουμε αις τις ητυχές
Ο ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
* Αντιηρόεδρος ΕΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΑΕ
ο δήμος μου
και να διεκδικήσου41 Την 1nQun Τους.
T2841033242 12841020144174320 E
αλλάζουμε τον Δήμο
ΠΑΝΤΟΠηΑΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | |
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,
ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Χάρης)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΙΚΟΣ Θ.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
με οραμα
για το μέλλον!
|||| ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Ελληνικές
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 996
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ||||
11 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 1.15
Ρούσου Κούνδουρου 38.
ΤΟ ΚΙΛΟ
28410 22136
6944 678086
Εισαγωγής DOLE
| | ΟΙ ΚΜΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
[email protected]
KANTE MAI LEGTWHEEE
αλλάζουμε τον Δήμο
||Πώλησηλιανική φρου!ΚΟΜΟΔΤΗΛ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
102 1711
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε!
στην πόλη
με προγραμμα
ΑΝ ΤΩΝ ΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα