Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 22
Matou 2019
Αρ. Φύλλου 6346
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoiagonesgr l www.neoiagones.gr
Meuw αλήθεια του έργου ο
ΠΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
378.629 HI1ειρώτες
στις κάλπες
εκλογές της Κυριακή& n napouala σας
pazb, elne ο Δημαρχος luavnuv και
κληρώνοντας συν έδρα της Εκλογων ης napraSng «Evotna Πολιτών
-Nea hvvewa» στη συγκεκριμένη
Μια λαϊκή αγορά σε κάθε
η Δημοτική Αρχή
NaheS αγορες σε κά8e Υεπονιά
Katop&ωσε να δημιουργησει η
Δημοτική Αρχη ε9πηρετώντος έτσι
τις ανάγκες των &μοτών tng
ano το 2010, κορυφώ8nKE Ομως
auth tn δημοτικη neplodo e anoteλεσμα σήμερα στα Γιάννενα να λιτουργει κα8e μερα της εβδομάδας
κές περιοχές του ΔΝιου, ο
άλλωστε ηταν και ο στόχος. ΣΕΛ 2
ΗΙΑΠΑΝΝΕΝΑ
Μεγάλη συγκέντρωση,
ευθεία θεση
378629 Ηπειρώτες καλοονται σις κάληες triv Προσεχη Κυριιή για να εκλεSouv τοικές. δημοτικές και Περιφερε ακές
στο Νομό Αρτας Ψηφιζουν 79368 εκλογεις στη Θεσπρωτα 60887, στο NqO |ωανννων 171.126 και στο Νομό
ΠρεβεΣης 67.248. Στον Νομό lo avvwuv καΒοριοτηκαν 506 εκλογικά qutura. ano τα onola τα 293 8a λειτουργήσουν
ως &πλά εκλογικά ηματα με εν aio apl8μό και ενδε Α για εκινα στα onola 8a ΥΝουν οι Ευρωεκλογές και ο. Περιφερειακες εκλογες και ενδε, Β για εκείνα στα οποια 8a γιουν οι Δημουκές και Κονοτιυς εκλογές. Η Ψηφοφορι
8a apx1σει στις 7.00 το npul κα &a τελιιίσει σεις 7.00 το αηόγευμα.
σε Καχριμάνη
Ενα Βροντερό «Παρών-e&ωσε nare
ημέρες nav ano mv κρισιμη εκλο
mv ερχόμενη Κυριακη. ο κοσμος.
στην τελευταια προεκλογική συγκέΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗΤΟΥΕΠ ΚΕΦΑΛΗΣ
κητικής Παράτα5ns «οριζοντες
Hneipou- Περήφανοι Ξανά, το
ΤΟΥ«ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
Γ. Ζάνας: «Η Ηιερος
Χρειάζεται αλλαγή»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δύο χλιάδες νέες θέσεις
εργασίας στην Heipo
ως επικεφαλης mg Συμμαχιας Hnapwτών, Βρισκεται Sava μηροστά σε μια
napitin-ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΑΤΟΝ , NEATLANENA»,
Αυςμένες Katd 2.021 ntav οι
ασεις Εργασίας στην Hnepo τον
στηρξη του ΣΥΡΙΖΑ και trw napaoSn
στην εφημεριδα μας αναλΚαι σεις τέσσεΡΕ Περιφερε ακές
συνη8ως συμβανει Παραδοσιακά
από τον ΑπρΙΑ και μετα κα8e έτος.
σεις 8nteleg τυν Περιφερειαρχών αλλά
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ
toug veous
avapur ους και εις veeg lees, nou exe
ανάγκη nHaapog
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ!