Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27295
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Στον εμπορικο
πόλεμο ΗΠΑ
Ο Προφη του υπερχρεωμένου
Πηηρωνουν» 01
ευρωπαικες
M1στ ωτοι, ανερΥοι, συντα ιουχοι οι ΠΙΟ καταρρακωμένο
Ενωση Ε!γαζομ
ένων Καταναλωτών Ελστατρούμενα πυρά» καθώς
λιμακώνετ
ς της ΓΣΕΕ, στο
της δράσης τον 10 ετών
οίος πλήττει
γές στην αμεQ1%ανική αγορά, τ
χρέωσης Φυσικών Προσώπων
μελετη p σιστηκε σε στοιχ ια χαταναλωτων
Η σύγκρουση του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον
δεν ωφελεί από σπόντα τους ευρωπαίους επιχειρη
ματίες όπως είχαν ελπίσει ορισμένοι ότανξέσπασε
η διένεξη πέρυσι, αποχαλύπτουν τα αποτελέσματα
ετήσιας έρευνας του Επιμελητηρί
για την εμπιστοσύν
οφειλετών που προσέφυγαν στην ΕΕΚΕ με σκοπό
τη διευθέτηση των οφειλών τους χατά το χρονι
διάστημα 2009-2019. Για την εξαγωγή των στατιστι.
χών αποτελεσμάτων χQησιμ
στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθη χαν υ
το βάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις διχαστικές ρυθΝόμου 38692
οφειλών
μενων
δανείων των οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση στο
Νόμο με την υ,ποστήριξη της ΕΕΚΕ ανέρχεται στα
62.000.000 ενώ.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της μελέτης.
Financial limes: 10
ταηεντο που υπαρχει
στην Ελλάδα είναι
μενων Δανείων
καταΠηηκτικο εαν οι
ντιμετώπισαν προβλήματα αποπλη
βρίσκεται σε παραγωγική-υπό ουονομιχούς όρους
ηλικία(
Στην πλεονηφία τους οι οφειλέτες
αν ροι οι ρουν την
ευκαιρία να το δείξουν
μισθωτοι σε ποσοστο
38,36%, άνεργοι σε ποσοσ 635,84% χαι συνταξιού
χοι σε ποσοστό 17,38%, γεγονός που καταδεικνύει
την οικονο υχή δυσπρα ια που προκάλεσαν οι αλ
λεπάλληλες περιχοπές σε μισθούς χαι συντάξεις.
1,20% τον οφειλετων ειναι ιδιοκτ τεςμί.
73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες
τερο μέσο ετήσο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις
ις 7.956 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462
υρώ μέσα σε 10 έτη
ελληνικη οικονομια δειχνει πολλα υπο
α δεν
χυριας κατοιχιας που η αντικειμενική α
εονά τις 100.000 ευρώ. Μόλις το 2,49% των οφει
λετων έχει χτραχατουχία που seteeva σε αξία as
ομενα σημα
πάνω, μπο
250.000 ευρώ
ας κυριας χατοιχιας, χωρις x
όδημα οι συνέπε
εριουσιακό στοιχ
2008, στις
υπηρετούμενων Δανείων
ανάπτυξης. Η ελληνική χρίση τώρα έχει τελειώ.
δεινή κληρονομιά.
28.418
παρατη!Qείται το χαμηλόχεία πλην της κύριας Χατοιχίας, με συνηθέστερα τα
ιδιαίτε
. Κατά το έτος 2
δανειακών τους
υποχρε υσεων,
Οκτω Πολιτικές οικογένειες κανουν παιχνίδι στο
πευθαρχία των μετουτο τελευτλλων ετών και ο
στωικός τρόπος με τον οποίο οι Ελληνες υπέμεναν
τις επιπτώσεις της ύφεσης είναι αξιοσημείωτα. Μια
βιώσιμη ανάκαμψη είναι πιθανή, αλλά μπορεί ν
Ευρωπαικο κοινο6oun10
ειναι πολυ αργη, ενα πισωγυρισμα
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εντού. Σ_NDA
εξιά και αριστερά μοιράζονται στο Ευρωτου νέου προέδρου της Ενο Λαϊκής Επιτροπής
δώς η λιτ ή δαπουερ Cel τις τεριστερε
έδρες στο ευρωκοινοβούλιο διεκδικεί το δικαίωμα
GIRLS DAY στην
ο λιο την ξουσία σχεδοχοίς διαΚον
γαλύτερη πολι
ροπαιχό Λαχό Κόμμα
ΕΛΚ μετρα αυτη τη στιγμη
ει το προσωπο που θα αναλάβει τη θέση αυ
στορια της ΕΕ η άνοδοςτουλαιχισύ απειλεί
αυτή τη μαυνία.
Η ανατρο
ναμη χαι στο νέο ευρωχουνο
ευρωβουλευτές
ανήχουν σε οκτώ πολιτ
ει και την επιλογή
Ανακαηνυε τα
βούλιο.
του, ναι οι οιστ νο
Πρασινα
επαγγέηματο απο
Βαρουφάκης δεν ηταν εκεί, δεν έπαιξε κόμμα ης το EAR des της Ουγγαρία η
κοντα
κανεναν ρΟΔΟ»
Μάνφρεντ Β
Αναπώ τους Ελληνες, ισχύει
α πράσινα
οντά σ
Μου α!έσει το ελληνικό έθνος για πολλούς λόγους και μου αρέσουν οι Ελληνες
, που διο07ανώνουν ο Ο.Α.Ε.Δ.
Ελληνογερμανι o. E ευνητικό
GRAEDUCATION, στις 10 Ιουνίου, στο Κέντρο
Ίδρυμα Σταύρος Νιά
αριθμό τ
νετα, όπως χαι το ΕΛΚ.
σεων των πεQασμένων δεκαε
γιατι παροτι τιμωρηθηκαν για τα λαθη ολων των χυβεο
να μει
ιων, δεν έχασαν το
«Συνάντησα τον Βαρουφάκη μόλις για 10 λεπτά, αλλά αυτό του δίνει την ευκαιρία να
γράφει βιβλία επί βιβλίων, επί βιβλίων, αλλά δεν ήταν εκεί. Δεν έπαιξε κανέναν ρόλ
δηλώνει για τον πρώην υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν
(SPD ), το Σοσιαλδημοχρατι
χρατες τη
κό κόμμα της Αυστρίας (SPO), το Σοσιαλιστικό Κόμ
ε την ανωτέρω εχθή
βήμα για την ενημέρωση των νέων σχετικά μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα