Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

21 ΜΑΪΟΥ 2019

Αρ. Φύλλου 5711
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Tα κορίτσια
της Γαίας
έγραψαν
ιστορία

σελ.: 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνέντευξη με τον καρδιολόγο
Αχιλλέα Παπαδόπουλο,
υπ. Δημοτικό Σύμβουλο
με την παράταξη Project Δράμα 2020

«Να στηρίξουμε
και να
εμπιστευθούμε
τους νέους
ανθρώπους»
σελ.: 7-8

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΕΡΓ Δράμας: 2η
θέση στη μπάλα
για την Βαρβάρα
Μιχαηλίδου

σελ.: 12

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”
σελ.: 6
ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΤΗ ∆ΡΑΜΑ

«ΠΡΑΣΙΝΟ» από ΥΠΠΟΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ»
Συνέντευξη με τον Παναγιώτη
Διαμαντίδη, υπ. Δημοτικό Σύμβουλο
με την παράταξη Πόλη+Ζωή

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση
στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Προσλήψεις
στο Δήμο
Δράμας
για το
πρόγραμμα
«Επισιτιστικής
και βασικής
Υλικής
Συνδρομής»
σελ.: 3

«Πληγώνομαι
όταν βλέπω
πέντε χρόνια
να μην
αξιοποιούνται
οι δυνατότητες
του Δήμου»
σελ.: 9

Θα διαρκέσουν έως 31 Μαΐου

Άρχισαν οι αιτήσεις
για εγγραφές
στον Βρεφονηπιακό
του ΟΑΕΔ στην Δράμα
σελ.: 11