Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @ClppFAEP
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12266
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Μειωμένα φορολογικά έσοδα-αύξηση δαπανών
Νέο «καμπανάκι» για το Πλεόνασμα
ειωμένο κατά 436 εκατ. ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού
στο πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφεί
- il a 111a aaaa all
ου Προϋπολογισμού της Βουλής. Η μείωση του πλεονάσματος έρχεται κό.
τρα στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για επαρκή δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει τα πρόσφατα μέτρα και εν μέσω τον έντονων ενστάσεων από τους θεσμούς.
aliui"rail.
Στο σκέλος των εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα φορολογικά έσοδα κατά 518
εκατ. και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 178 εκατ. Στο σκέλος των δαπανών παρατηρείται
αύξηση 1,094 δισ. σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του προηγούμενο έτος,
η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 146 εκατ., στην
αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 751 εκατ. και στην αύξηση τον δαπανών ΠΔΕ
κατά 197 εκατ
Νέο κύμα προσλήψεων
Ο δανειολήπτης
που «γονάτισε»
και δώρο Χριστουγέννων
στον εκλογικό «μπαξέ»
από την κυβέρνηση
Το "πράσινο φως» για ένα νέο κύμα προσλήφοων
στο Δημόσιο έδωσε η κυβέρνηση, με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικων Αλέξη Χαρίτο.
Ο συνολικός αριθμός των προσλήφεων, που θα Yi.
νουν μέσυ. ΑΣΕΠ, ανέρχεται στις 1.447 και αφορούν
θέσεις εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τους
Τομείς της Εκπαίδευσης και της Δικαιοσύνης.
Ο Αλεξης Χαρίτσης υπέγραψt Την εγκριτική από.
φαση για τη συναΨη 248 συμβασεις ιδιωτικού δικαί.
σμένου
μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, ή
έως και 11 μήνες για απασχόληση σε παιδικούς και
βρεφονηττιακούς σταθμούς.
EmmMov, cY4ίθηκαν προσλήφας 309 ατόμυον με
συμβάσεις μίσδωσης tprou για χρονικό δοάστημα
έως ένας έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
η κρίση
ώρο στους συνταξιούχους και τα Χριστούγεννα τά
ζει ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις λίγες ημέρες πριν τη
άλη αναμέτρηση στις ευρωκάλπες.
Maria μία κονιαακαουγικήηλικία, με πόον.
νειο είναι κατά μέ00 ogo ο 'Ελληνας δανειολήστης
που στα χρονια της XQ0ης δεν μπόρεσε να αν
nasa στις υποχρεώσεις του και 20ατέληξε να
μην μ TOQe( να ε υπήρετήσει το δάνειο αυτό.
αποκαλ Χη ή μελτη για τη δοχείουση της
v t eezee σης φυσιο iv l leocritev που πραγματοτοίησε η "Ενοση ΕΟγεΐομένων Καταναλωτών Ελ.
λάδας της ΙΣΕΕ.
Ένας στους τρας είχε λάβει δάνεια ύνους ίως
50.000€ και ένας στονς τέσους έως 100.000€
reisga είχε δώσει στον ίδιο άν6geoxo 9 στεγαστι.
κά δάνεια χαι σε άλλον 1 1 επαγγελματικά
Ειδικότερα, μιλώντας στον News247, ο πρωθυπουργός τόνι
σε πως Το εν λόγω ενδεχόμενο θα εξεταστεί στο τέλος του χρό.
«Το πότε θα ψηφίσουμε την κατάργηση της μειωσηςτου αφο
ρολόγητου θα το αποφασίσουμε εμείς », δήλωσε ο κ. Τσίπρας.
ο ου για χρονικό διαστημα ς8,9
Στο μεταξύ, απαντώντας για το σάλο μΕ την «κουτσουρεμένη»
13η σύνταξη, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις, εξαπολύοντας επίθεση κατά της ΝΔ.
«Εχει κρατήσεις γιατί είναι μόνιμη. Έτσι ήταν και πραν την κα.
ταργήσουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ»
BIOMHANIA
Πτώση κύκλου εργα
ΗΠΑ-ΚΙΝΑ
Εντείνετ
τών ενν
Google απέκλεισε τη Huawei από τις μελλοντικές
του σνστ ματος Android, tve πα.
U;ηση 1,1% σημειώθηκε στους e77eyea11μένος ανέογους του ΟΑΕΔ σημειώθηκε τον ΑΟΑυο σε σχε
ση με τον αντίστοχο μήνα του 2018. Οι άνευγοι που er |
γράτησαν στον ΟΑΕΔ (ανήλθαν τον περασμένο μήνα σε
973 487. Ωστόσο, οι éveer του ΟΑΕΔ τον Απο λιο του
2018 ανοχονταν σε 962.472. Αντιθετα μετα ύ Maetiou
-Απριλίου 2019 μεούθηχαν odveerox ατά 9,5%,
είωση 6,7% σημείωσε ο γενυχός δείκτης Χύκλου ΕΟ.
yaouiv στη βιομηχανία τον Μάοτιο eqeTog σε σύ.
mQ1ση με τον αντίστοιχο δείχτη του Maetiou 2018, ένα.
ντι αύ,ησης 3,4% που σημειώθηκ την αντίστουχη
7 ση το 2018 με το 2017. Παρ αηλα ο γεν. SS δείκτης
tago na σε αύξηση 4 % τον Mieno 2019 σε σι r g ση
με τον αντίστουχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019.
ας θα χάσουν τη δυνατότητα πρόσΡασης σε Εφαρμογές
της Google.OI seelogeσμοί έρχονται μετά την από4αση
Τομπ να ng econ την RI test etaquia στον warda
70 με τις οπο ες οι que o avic Seran csae μπο