Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 21/06/2019
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E. Ετος: 270-Αρ Φύλλου:
27 χρόνια
Οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ
Δηλή απειλή γιαΤα ρεκόρ Των ελληνικών εξαγωγών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Δύο όψεις
Ποιοι προορισμοι πέτυχαν Τη μεγαλύτερη αύξηση
Ποιους ελληνικούς Προορισμούς
Ολοκληρώθηκε
TOnmeERRD
ΠροΤιμούν τώρα Γερμανοί και Βρετανοί
Ποιες τάσεις καταγράφουν τα στοιχεία αεροορικής κίνησης από
Τις δύο βασικές αγορές του ελληνικού Τουρισμού. Π0101 Πρ0opi
σμοί Πέτυχαν τη μεναλύτερη αύξηση Γερμανυν και Βρετανων,
>>( 2η
ταξοιωτών και ΠΟΙΟΙ ΕΥΡαφαν αρνητικο ηροσημο.
Σημαντική άνοδο κατέγραψε
ΟΤΟ Πρωτο τετραμηνο Της
ΧΡοιός naeponop!κή κίνηση
από ης δύο βασικές αγορές
ου ελληνικού Τουρισμού,
Γερμανια και Ηνωμένο
ΤΤΕ: ΣΤΟ 1,456 δισ. ΤΟ Ταμειακό Πρωτογενές
Πλεονασμα 4μηνου
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, το
ταμειακό αποτέλεσμα Της κεντρικής
διοίκησης Παρουσίασεέλλειμμα 1.158 εκατ
ευρώ ένανΤΙ ελλείμματος 599 εκατ. ευρώ την
αντίσταχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με
ανακοίνωση της ΤΤΕΕΜ 0,00%
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικου Προυπολογισμού διαμορφώθηκαν σε
14.626 εκατ. ευρώ, από 14.530 εκατ.ευρώ
πέρυσι. Οσον αφορά τις δαηάνες του τακτκου Προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν
σε 16.565 εκατ. ευρώ, από 15.380 εκατ
ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018.
κινημα
Βασιλειο. Αυξηση η οποια
χαρακτηρι ως νομισμα
με ο α ες α ε 1 ip
ημαπες και εμπειρα στελεχη
του χώρου.
αλλαγής
>>( 3η
ουνταςειςκαι μοιραρυν
Το Υπουργε ο Οικο. «Ανταγωνιστικότ. ενδιαφέρον nou 100%-01 ΕΥΚΕΧρ- Τόνωση Της ακονο.
νομίας και Ανα. ητα, Enixenja- ΕΚδηλώθηκε από μένες ηροτάσεις θα μκής δραστηριότ.
πτυξης και η Ειδική τικότητα, καινο- anJ0υς και Εημελ_ υλοποιηθούν από ητας nou avaΓραμματεα ΕΤΠΑ & Τομίας 2014
ΤΣ ανακοίνωσαν 2020
ητήρια- Εμπορ- Σχήματα συνερ- πτυσσετα σεεμηοκούς Συλλόγους σε γασίας μεταυρικές Περιοχές και
όλη τη χώρα
Τον βαθμολογικό
πίνακα κατάταξης Ο αρχικός ΠροϋποΤων Προτάσεων nou λογισμός της δρα- Με βάση Τον Επιμελητηρίων, σημα TKOUG nokinυποβλήθηκαν στο σης ήτα 50 εκατ. αυξημένο npouno- Κάθε Σχήμα θα υλο- στικούς πόρους και
Πλαισιο της δράσης υρώ και aumenKE λογισμό συνολικά norpa ένα συνολο Τουριστική δυναμι.
«Ανοικτό KeTpa στα 96.3 εκατ. ηενήντα εννέα Προ- συνεκτικών και ή
Εμηορίου» Του ευρώ Προκειμένου τάσεις θα χρηματο- αλληλένδετων παρ.
Επιχειρησιακού να καλύΨει ΤΟ ΕΕαι- οτηθούν με nooo- upaowv με στόχο
Προγράμματος ρετικά μεγάλο στο ενίσχυσης την ενίσχυση και
για59 «Ανοικτά
ικών Συλλόγων ή ιοχες nou διαθέτουν
Εκνευρισμός
σης Βρυελλες με τις
δηλώσεις Ρέγκλινγκ
Created by Universal Document Converter