Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email dhm1996@otenetgr
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 21.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑFA
ονοια
Σύμβαση Κεντρικής Αιαχείρισης
Έτοιμη να κουτικοποιήσει το επαγγελματικό ποδόσφα100 η ΕΡΤ
Από τη γερμανική εφημερίδα Die Welt και το πεουοδικό Politico
Σε κίνδυνο η 01χονομική ανάκαμψη στην Αθήνα
Ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας από τη γερ- Εγκρίθηκε η περιμανική εφημερίδα Die Welt χαι το περιοδικό Politico, | βαλλοντική μελέτη
με προειδοποιήσεις για πιθανή χαλάρωση της δημο-Ι για το Ελληνι
σιονομικής πειθαρχίας, αλλα και εγκώμια για τον Μετάκουτη θετυή re μοδότ
ηση του Κεντρου ΑρχαιολοΥΖού Συμβουλίου στο τέλος Αποιλίου, δημοσιεύθη%ε στη
Αλέξη Τσίπρα.
Πολιτισμού
Moeg(νης Zogu κά για την
tm1ση της Μελίτης 11EQ1pAλοντικών Επιπτώσεο (ΜΠΕ)
«Σε κίνδυνο η οχονομική ανάκαμμη στην Αθήνα»,
επυγρασεται η εχτενής ανάλυση που αρχίζει με τον
απολογισμό της πρωθυπουργίας Τσίπρα χαι αναφέρει
στο Ελλην
Eurobank: Γιατι αναμένεται
τα εξής: «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη καταφέρει ουκ
Στην απόφαση της κας Ζ00μπά
ανα,EQeton πω πριν από την
ολίγα πολιτικά τεχνάσματα. Ο Έλληνας προθυπουργός είχε προκηρύξει δημονήφισμα χατά της διάσωσης της χώρας του από τη χρεοκοπία, το κέρδισε με τις
ζουν χαι τελικά αγνόησε το
να κατεβάσουν ταχύτητα
οι ελληνικές εξαγωγές
évaesη οποιονδήποτε τεχνικού
ro θα πρεπει να π0rleitu
του ΟΧΙ να χυματι
λήψη μετοων πο οτασίας χαι
συντήρησης των ΒΥημε"av
όπου αντό χριθεί αναγκαίο,
αλλά χαι να εξασφαλιστεί
ελεύθερη πρόσβαση του
στους αοχαιολογιχούς χώρας
χαι pv11μεία πολιτιστικού
ΕΟΚΑ: Διαθέσιμες
01 βεβαιώσεις
Eurobank
για τις μελέτες που θα εκπον.
ηθούν στο πρώτο στάδιο του
Υπό το πρίσμα της αθρουστχής ζήτησης, οι ελληνικές
εξαγαγές, δηλαδή δαπάνες φορέων της αλλοδαπής για
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν εντός
της χάρας, είχαν την ν ηλότε&η συνεισφορά στον ετήσιο
QUθμό αύξησης του πραγματοοί ΑΕΠ το 2018
για τις ασφαΜστ χες
δειξη χαι διασύνδεσή τΜΥ
μνημείων.Ευβάλλετα, επίσης,
εισφορές του 2018
λασσόμενη δόμηση του λόφου
Παρά ταύτα, σημεώνει η Eurobank στο εβδομαδιαο της
δελτίο, σύμφονα με τις εκτιμήσεις των περιοοοτέουν
Επίσημων οοΥανισμών (π.χ. Ευροπαϊκή Επτροπή, Τράτεζα της Ελλάδος x.a.), ο ρυθμός ενίσχυσης των εξαyoydw στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί το
2019Επί παραδείγματι, ούμ ρονα με τις εαρινές προβλ
ψεις της Eve ηπαϊκής Εππροπής (Μαιος 2019), ο πραγματιηός Ουβμός μεταβολής των ελληνυχών εξαγογών
εκτιμάται στο 4,7% το 2019 ατό 8,7% το 2018
Αναρτήθηχαν
βεβαιώσεις ασφαλι- χής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
στικών εισφορών έτους www.efka.gov.gr
Ενιαίου Φορέα Κοινωνιέξι ψηλά Χαρια που προβλέπε
βρίσχεται πολύ χοντα Tovige
ται, τέλος, πως η πeQ1βαλλοντι.
κή μελετη για την χατασχευή
χρήση στον ατομιχό «Βεβαίωση εισφορών για
Λογαριασμο τον ασφαλισμένων χαι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τ eφοροι ογικη χρηση» -->
«Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ»..
καθής χαι άλλες μελετες πρέ.
τει να υποβληθούν προς
ση και στο υπου0γείο Πολιτι
Created by Universal Document Converter