Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

21

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5141

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΛΟΘΕΡΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ

Πάµε για νίκη
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΡΙΝΕ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Ακυρες οι
εκλογές στο
Ε.Κ. Πάτρας
ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΜΙΛΑ Η ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝ.∆Ε.ΣΥ.
ΣΕΛ. 2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ:

«Στηρίζουµε
την οικογένεια»
ΣΕΛ. 8

ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Υπόσχεται
7.000 θέσεις
εργασίας
AΠΟΨΕ (8.30) ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΕΛ. 14

µε Νεκτάριο και Νίκο
n «ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΗΣ
26ης ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», ΤΟΝΙΣΕ ΧΘΕΣ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆Η
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
Ε.Α.Π., Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Ν.∆.

n «ΩΣ Ε∆Ω ΜΕ ΤΟ
ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
n ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ
ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 6-7