Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
EB ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019

Τον Ιούνιο, η υποβολή αιτήσεων
για την «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών

Η μερική άρση του ακατάσχετου των επιχειρηματικών
λογαριασμών, λύνει μερικώς, το πρόβλημα χιλιάδων
επιχειρήσεων