Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΝΑΔΙΑΊΑ
ΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ!
MEPIOEPEIA AYTIKH MAKEAONIA:
ΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
]ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΙΝΆΡΑΚ ΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ
ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ
-ΧΡΗΣΤΙΔ EIDE TEAETH 2019.
DrAPIETUTEAHE1 ΒΡΑΒΕΥΣΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΒΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΓΜΡΤΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
ΤΡΑΓΙΚΟ El ΝΙΚΟΛΑ!DE Η ΑΝΑΓΝΠΡΙΣΗ