Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

20

ΜΑΪΟΥ
2019

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2490

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΗ
«ΕΠΙΘΕΣΗ»
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΣΤΗ «Γ»

«Ο κ. Τσίπρας
µας… δουλεύει
επτά µέρες
την εβδοµάδα!»
ΣΕΛ. 9

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΕΡΡΑΣ

Η ∆υτική
Ελλάδα θα
αλλάξει σελίδα
ΣΕΛ. 11

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ:

«Είµαστε
στον...
πάτο της
Ευρώπης»
ΣΕΛ. 13

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Tα έκαναν γυαλιά-καρφιά
σε 11 καταστήµατα!
Ν. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ: ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ∆ΡΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ
ΣΕΛ. 23

Μήνυµα νίκης

από τον Κυριάκο
ΣΗΜΕΡΑ (7 µ.µ.)
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ Ε.Α.Π.
Η ΑΧΑΪΑ
ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ Ν.∆.
ΣΕΛ. 4