Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορολογικά κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο 18 Μαϊου 2019 /τιμή: 1,30 €
Ετος: 950 . Αριθμός φύλλου: 26.934
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ική Τράπεζα
Φορολογικά κίνητρανα
ς επενδύσεις
Αναδιοργάνωση
κεφαλαίου
Ενα πλήθος πλεονεκτημάτων έχει σκοπό
ς του 2022 την Πλη
τυγχάνοντας
ρισε ο διευθύνων συμβουλος ης
ανση του ισο
Σε10xuarlo τις 25 Μαιου ο
χετικοςνομος Τ
Προβλεπει nEYKUKM0ςτης ΑΑΔΕ
επισημαινοντας οτι η αναδιοργάνωση της Εθνικης θα επιτευχθεί Xριςτην ανα Kn au ησης κεφαλαιου. σελ.13
An τις 25 Μαιο θεται σε ισχυ ονόμος4608 2019
Που Προ λεπει ιουραφο ΟΛΟ ακινητραγιατην
Προσελκυση στρατηγικων επενδύσεων. Αυτό ετσημαίνεται στην εγκύκλιο του διοικητή της Ave
άρτητηςΑρηςΔημοσιωνΕσοδων Πιτσι η μετην
ΟΠΟΊα παρέχονται οδηγιες στις υπηρεσίες για υ ν
αριθμό δημιουργιαςνενθέσεων απασχόλησης η
ρεχει ο νεοςνόμοςγια τιςνεες με αλες επενδύσεις
μετα υτών οιιοιων ετναι n ε ιιταχυνση αποσβεσης
Πα ιων, η σταθεροΠοηση φορολο ικού συντελε
στη για 12έτη και η αδειοδότηση ενός 45ημερών
Ακόμη Προσδιορι ει τις κυρώσεις Που επιβάλλον
ται στον φορέα της επένδυσης σε Περίπτωση Που
εχουν a axa armριστικα οΠως Π.Οι εμ nματικές», οι οΠΟιες υλοΠοιούνται από διακεκριμέ
νες διεθνούς φήμης νομικες οντότητες Που κατατάσσονται στις Πρωτεςθεσεις στον κλάδο τους Παγ
κοσμίως η σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι «στρατηγικές
μπρα ντε
εφαρμογη των σχετικων διαταζεοον. Η εγκυκλιος
κωδικοποιεί τις επενδύσεις Που χαρακτηριζονται
στρ am ικές, ανάλογα μετούψοςυς επένδυσης,τον
επενουσεις ταχειας αδειοδοτησης» και οι «αυτοδι.
καια εντασσόμενες στρατηγικες επενδύσεις». Αποσαφηνιζει επισης τα φορολογικά κίνητρα Που Πα
ελαμε φορολογικα κνητρα η κινητρα επιδοτοης
δαπανων και δεντ ρησε τους όρουςτου «μνημονιο
συνεργασίας», σελ.3
Εν αναμονή της έκδοσης του Πορίσματος της
έρευνας Που διενεργείται στην Creta Farms,
συνεχίζεται το «μπρα ντε φερ» των δύο βασικών μετόχων αδερφών Δομαζάκη, στο onoio
-επί της ουσίας-διακυ
πλήρους ελέγχου της εταιρείας. σελ.14
κρεσέντο Πληρωμών
και ευνοϊκών ρυθμίσεων
Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (σωρευτικά Ποσ σε δισ. ευρώ)
Πώς θα χρηματοδοτηθούν
τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου
Άμεση ενεργοι!οίηση των θετικών μέτρων
Πενήντα έξι Προτάσεις για τη δημιουργία αντίστοχων Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου Προγραμματος του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχι
κός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50
εκατ. ευρώ και αυξήθηκε στα 96,3 εκατ.
ευρώ, προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά
μεγάλο ενδιαφέρον. σελ 10
Στην ενεργοιοίηση του συΠου ψήφισε
η Βουλή την Πέμπτη μέσα στα
επόμενη Παρασκευή (οπότε θα
καταβληθούν όλα τα κοινωνικά
επιδόματα, αλλά και η σύνταξη
μενα 240
το ενδιαφέρον της η κυβέρνηση, καθώς η τελική διαβούλευθεσμούς επί τον Π
τογενών πλεονασμάτων αναμέτωρα
του ιουνιου για ολους τους συνειιο
ταξιούχους Που ήταν Πρώην μισθωτοί) θα Πιστωθούν στους τρα.
καιούχων κοντά στα 3 δισ. ευΠΕΠΕΝ
ηρωτοι φόροι μισό δισ. ευρώ τον Μάρτιο
13ης Ιουνίου και αφού δημοσ1λουν με την ενεργο!!οίηση των
Κίνητρα για Περισσότερους
νέους Πλοιάρχους
Η έλλεμπ ρευστότητας Που μαστίζει την αγορά και η οικονομική ασφυξία των νοικοκυριών αφησαν
το αποτύπωμα τους και στον Μάρτιο, ΟΠως αποδεικνύεται από την Πορεία τον ληδπρόθεσμων
χρεών Προς το Δημόσιο Που ξεπέρασαν τα 104,31 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό του αδιεξόδου στο
οο έχουν περιέ θειαφορο ογουμενοι εναι το γεγονό ό τον ελά μηνα άφησαν απλήρυ
των θεσμών για την 3η μεταμνημονιακή αξιολόγηση στις 5
Ιουνίου. Από χθεςτοβράδυο110θηκε στους λονα
ριασμούς των συνταξιούχων η
c13η σύνταξη»-μέχρι και την
ση στην αγορά ώστε η κυβέρ
νηση να έχει ένα ακόμα επιχεί
ρημα υπέρ της άιοψης ότι το
Πρωτογενες Πλεονασμα δεν θα
υποχωρήσει φέτος κάτω από το
όριο του 3%. σελ.6
κίνητρα για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για την παραμονή
των εν ενεργεια ητησαν οι Ελληνες λοιαρχο
στη γενική τους συνέλευση. Όπως επεσήμανε
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, cpt. Εμμανουήλ
τε και Πιστ
τους φόρους και Πρόστιμα ύψους 488 εκατ. ευρώ, με an°τέλεσμα από ην αρχή του τρέχοντος
έτους το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος να ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ, σελ 5
Ένα β
Στοκκοκκ νο»
τικό επάγγελ ρο αλλά κα τον
ρα στο σε
τικό επάγγελμα, αλλά και την παραμονή σε
αυτό των υπαρχόντων ναυτικών», σελ.12
IIlO Kovua
η εμβάθυνση
αντ Παράθεση
της Τουρκίας
ME 1 3% «ΕΤΡΕΞΑΝ»
ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟ 2018
Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές
Αισιοδοξία για λήψη συγκεκριμένων αιοφάσεων σε σχέση με την εμβάθυνση της Ευρωζώνης στη συνάντηση Που
θα έχουν οι Ευρω11a101ηγέτες
στις 21 Ιουνίου επικρατεί στις
Βρυξέλλες μετά και τη σχετιΑντίστροφα μετρά η κλεψύδρα για την εκλογι
Kn αναμέτρηση της 26ης Μαΐου, με την αντιπα
ράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας να
χτυπά «κόκκινο». Η χώρα οδηγείται στις εκλογές
μέσα σε κλίμα Πόλωσης και αυτό φαίνεται αιο
τον «πόλεμο» Που έχει ξεσπασει Υια μία ευρεία
Το κόστος των διαφοροποι
ησεών της στην εξωτερική Πολιτική φαίνεται ότι αρχίζει
καταβάλλει η Άγκυρα, καθ
οι ΗΠΑ τερματίζουν την Προτι
της Τουρ
κας εντός των ορίων του Προσελ.2 |
ΝτόναλντΤραμπ
ΕΚΕΧειρια
μας ανημεταχείριση του Προδικασ a Οι ολιταν φορές και την εκλογιοιούν
νεχίζεται, σελ.16xn» τωστηλεοροτικιών οποησυn
ulIOOLKn
γκάμα θεμάτων με αναφορές και στην εκλογική διακή συζήτηση ανάμεσα στους δικασία. Οι Πολιτικοί αρχηγοί ΠραγματοΠΟιούν
υπουργούς Οικονομικών την | Περιοδείες με στόχο τη συσΠείρωση των ψηφοΥραμματος 11ου επετρεπε οριόντα
υπουργούς Οικονομικ στο
εισαΥονται στη χωρα αδασμο13/5
.ταιρος (σε εκατ. ευρώ)
-Γενικός δείκτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χρηματιστήριο: Limit down για τη ΒΙΟΤΕΡ, μετά τα πρόσφατα… limit up
  «Φρένο» στο φετινό ράλι βάζει το τελευταίο διήμερο η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ, η οποία αποτελεί την παλαιότερη εισηγμένη του κατασκευαστικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών (1975). Συγκεκριμένα, ο τίτλος της εταιρείας,…Χρηματιστήριο: Limit down για τη ΒΙΟΤΕΡ, μετά τα πρόσφατα… limit up - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μέγας Οίνος στη κορυφή!
  Στο Κτήμα Σκούρα για 37 χρόνια ο Μέγας Οίνος πρωτοστατεί με συνέπεια σαν ένα από τα κορυφαία κρασιά του ελληνικού αμπελώνα και φέτος η εσοδεία του 2020 βραβεύεται με χρυσό…Μέγας Οίνος στη κορυφή! - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συγκρούστηκαν σκάφη στον Άλιμο: Τραυματίστηκε ελαρά η κυβερνήτρια
  Σύγκρουση μεταξύ σκαφών σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού. Όπως αναφέρει, ένα σκάφος ελληνικής σημαίας συγκρούστηκε ελαφρά με ναυταθλητικό σκάφος, το οποίο συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα…Συγκρούστηκαν σκάφη στον Άλιμο: Τραυματίστηκε ελαρά η κυβερνήτρια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H Google αποσύρει το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία εικόνων εξαιτίας «ιστορικών» αστοχιών
  Η Google ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διακόπτει τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων με ένα εργαλείο του προγράμματος γενετικής νοημοσύνης Gemini της εταιρείας εξαιτίας ανακριβειών σε ιστορικές φωτογραφίες. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα…H Google αποσύρει το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία εικόνων εξαιτίας «ιστορικών» αστοχιών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βρυξέλλες: Οι αγρότες ξανάρχονται – Νέα «πολιορκία» τη Δευτέρα
  Οι αγρότες δεν υποχωρούν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ευρώπη. Μετά την «πολιορκία» των Βρυξελλών κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις αρχές του μήνα, οι βελγικές…Βρυξέλλες: Οι αγρότες ξανάρχονται – Νέα «πολιορκία» τη Δευτέρα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ