Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ENGETO
Agrenda
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΡΟΤΩΝΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Agronews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΑΓΟΡΩΝ 8
ISSN: 2241 9446 T
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαϊου 2019 Κυδ.7744
Ap, Φυλλου 705 www agronews gr [email protected]
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Πολλή διαπραγμάτευση
και λίγη Προετοιμασία
Ξαναζωντανεύει
ο τιμοκατάλογος
ΠΡΟΪΟΝ
09/05 16/05
Στο τέλος η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
κρίνεται στην Αθήνα, επιμέ
ο Δημήτρης Μελάς, σελ.50
Καινούργια εμπλοκή στα Σχέδια
Βελτίωσης με αφορμή τον γνωστό
τιμοκατάλογο Τσιατούρα, σελ.10-11
Βαμβάκι 71,45 66,35
Ελαιόλαδο 2,34 2,32
Σιτάρι και καλαμπόκ. ευρώ/τόνο
Είναι εφικτό
πριμ πρωτης
εγκαταστασης
100.000 ευρώ
Συν 50% ενισχύσεις για συνδεδεμένες
Η διάταξη τ s ΚΑΠ λίγο πριν από τιs
Ευρωεκλογέs κρίνεται μάλλον αμυντική, ωστόσο, κάποιεs κινήσε!s των επιτελών των Βρυξελλών αφήνουν περιθώρια και Υια καλες ειδήσε!s. Οι πληρίες θέλουν το νέο κανονιστικό
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Σταύρ0s
Αραχωβ1ns, Προαναγγέλλει αύξηση
τns τάξεως του 50%-περί τα 700 εκατ.
ευρώ-στο κονδύλι για συνδεδεμένεs
ενισχύσεις τηs veas Προγραμματ!Kns
περιόδου. Κι όλα αυτά, όταν ο Προϋπολογισμός τηs ΚΑΠ αναμένεται δραστικά μειωμέν0s. Μια ολοσχερns ε οτερι.
κή σύγκλιση θα στερησει αΠΟ τη χώρα
os περί τα 750 εκατ. ευρώ, ενώ μιαΕλάκιστη ευθυγράμμιση θα κουεϊ Περί
τα 150 εκατ. ευρώ. σελ. 4, 10, 26, 46
πλαίσιο τns ΚΑΠ να αφήνει περιθώ
ρια ώστε το πριμ πρ(otns εγκατάστα
ση των Νέων Γεωργών να φιάσει τα
100.000 ευρώ. Το λέει ο τεχνοκράτηs
και υπου1mopios με τη ΝΔ. ευρωβουλευτί, Δημητρns Madis (σελ. 26-31),
Το κλίμα αλλάζει
την αμπελουργία
Οι ποικιλίες σίτου
την επόμενη μέρα
Σοβαρές μεταβολές στα ΠΟιοτικά
χαρακτηριστικά Που αΠοδίδουν 01
καθιερωμένες αλλά και Προεμπορικές
Σύννεφα μαζεύονται και πάλι
πάνω από το αγελαδινό γάλα,
καθώς, κάθε νέο τιμολόγιο της
γαλακτοβιομηχανίας κρύβει
μια μικρή μείωση τιμής. σελ.16
ΠΟΙΚΙΑιες σιτηρών ειχαν την ευκαιρια
να δουν και να συγκρίνουν αγρότες και
βιομηχανία στο καθιερωμένο field day
της FAS στον Πλατύκαμπο, σελ 40-41
οινοποιησιμες ΠΟΙΚΙΑιες σταφυλιών
φέρνει η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή,
ΟΠως έδειξε και το Γεωπονικό, σελ. 27
ΣΑΒΒΑΤΟ Ηρακλείου, Παυλίνου. Χριστίνης
Μήνας 5ος Εβδ. 20η
ΚΑΙΡΟΣ Αίθριος
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:13. Δύση 20:31
Πανσέληνος