Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ειδικά στις τοηκές εκλογές.
Περνάμε Πλέον στη φάση όηου
δες, οι
μετράνε Πια τα Πρό una. Ίους
και γιατί είδαμε ότι δεν έχει πια
an°τέλεσμα και η ταύτιση
ερώτηση two !
με κόμματα και μεγάλα ιδεολογικά
AOLA ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
σχήματα, για θέματα διαχείρισης
τις ιδιοτητες
συχνα με
της καθημερινότητα.
ο εκεί KENTRAREORAA dna.ly | Ε
0 proc του κόμματος και της nap ταξης ως Ω
θερία
edou oor op noonou a
Ογουρος και στην
ιαιτερα μάθημα
Αγγλική, γλώσσα
ες πλευρές της no τικής με την ευρύτερη 11.Δ
ΚΙΕνώ με αυτούς,
των no
gmalcum
aana.
μεκάιματα και
μεγάλα ιδεο ονικά οχήματα, για θέματα δοΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΒΕΟΡ
EASANA
ΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΕ ΛΕΤΕ Z-AAE IEZ
και το βάρος της στηροσώΕυσης των ΠΟΑών στην Πόλη, θα είναι ένα από τα θέματα
των souevov χρόνον. KN: 6946812673
ΣΑΛΑΜΑΚΑ 2
THA:255 1064761 -FAX:265 1064741
19242460
ANNINA
E-mal: [email protected]
LASER