Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

18

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5139

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χαµηλότεροι φόροι,
περισσότερες δουλειές,
ασφάλεια στις γειτονιές
ΣΕΛ. 14

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «Γ»: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΤΗΣ Ν.∆. Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ

«Καµία
Περιφέρεια
δεν θα
κερδηθεί από
τον ΣΥΡΙΖΑ!»

ΤΑ ∆ΙΝΕΙ ΟΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Kαταιγίδα

ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΧΘΕΣ
ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ,
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ... ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

προεκλογικών πληρωµών
ΣΕΛ. 23

Εφορία: Πάνω από 2,5 δις € τα νέα «φέσια» «Βροχή» εκατοµµυρίων και για τα Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟ «ΣΠΙΡΑΛ»
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ

ΣΕΛ. 12

«Από σήµερα
το αύριο που
µας αξίζει»
ΣΕΛ. 8

ΠΟΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ, ∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσλήψεις
343 ατόµων
στην Περιφέρεια
ΣΕΛ. 7

Eπιφυλακή
από την ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛ. 25

ΣΕΛ. 10