Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υποβιβασμός
ka και επίσημα για τον ΠΑΣ
Σάββατο 18 Κυριακή 19
Matou 2019
Αρ. Φύλλου 6344
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙ!!OHKEMMENETH KATATIOETALIIPOTN
1ΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕ
του vuon ep ος
τουριστικών Πρακτόρων
ε στελέχη της εταιρίας TUS
Δήμος luavv των και η Περιφερεια Hre pou ανελαβαν τη ΠρωτοΒουλα να καλεσουν τους εηαγγεΑματιες τυν τοπικων τουριστικών
Ypaqeluv και Πρακτόρων, να συυμετέχουν σε συνάντηση εργασίας με
τη AeponopIKn Εταιρεία Tus, n onola
διενεργεί το δρομολογιο ΛάρνακοΙωάν Να -Λάρνακα αλλά και το
συνδυαστκο δρομολόγιο Τελ ΑΒ
Λάρνακα- ludwrva.
Ανοίγει ο δρόμος
για τον Μεγάλο Αυκτύλιο
Εγκρίθηκαν τα τρία
open mall omv Hneapo
και τρεις προτάσεις για τη δημιουργία Ανακτων Κέντρων Εμπορί
ου (open malp σε Γιάννενα, Αρτα
και Πρέβεζα, εγκρ ηκαν χρηματοδοτικά.
Το ΥΠουργεΙο Οικονομιας και Ανά
πτυςης και η Ειδικη Γραμματεια
ΕΤΠΑ-ΤΣ ανακοίνωσε την Παρασκευη τον Βααμολογικό ηΜακα
unoBA nanKav στο πλαισιο της
δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορί
ου» του Επιχειρησιακού Προγράυματος «Ανταγωνιστικότητα. Enixuρηματικότητα. Καινοτομιας 20142020
Προς εεάμπη mpa ταση
το Κτηματολγο
Δεκ e ave our ou e n εριβάλλοντος την tpon°λογια nou κατεαεσαν
ΣΥΡΙΖΑ και με την
onola δβεται η δυνατότητα να
ματοδότησης για το εργο με th Ο «ολοκληρ um
νων (κάμέος Πανηηειρυ τικοο στοδου-κόμΒος Βογιάνου). npoxipnσε το Δημοτικό Συμβούλο στην τελευταα του
un Βολ
eY λου δακτυλίου no ng luow
της α τ σης χ
χορηγεί Παράταση εως κα eS1
μηνών για την un0Βολη δικαιολονητικοίν Οσον αφορά το κτηματοΕιδικό αναπυξακό
Πρόγραμμα για mv Heipo
Ο Δήμος Ιωαννιτών upiza
με κάθε τροπο το Μέκκείο
ψηφο στο ΚΙΝΑΛ για μια προοδευτιn Puupn rewrpata στην κεντρικη
rpoe κλογικη εκ&άλωση του κόμμα
τος στην Hnepo, το Βράδυ της
Πέμπτης, σε μια ακόμα καλη κινητοΠοίηση Υα το κόμμα, της ελάσσονος
Με κά8e npoopopo μεσο ο Δήμος
Ιωανντων και το Τμήμα Κληροδοτημάτων στέκεται στο πλευρό του
περαν των κοινών δράσεων,
και των εργασιων συντηρησης του
Ktplou το Δημοτικο ΖομΒουλιο σε
Πρόσφατη συνεδριαση έκανε &κτη
την Πρόταση της Διαχειριστικής Enr
τροπής κληροδοτημάτυν σύμφωνα
με την onola &a8ece. το 20% των
εσόδων αο το κληροδότημα
ΜΠάρκα Ya τις ανάγκες του ΟικοEEA, 9
«Οι Ευρωεκλογες ειναι κρίσιμες για
το μελλον της Ευρώπης. Τώρα ειναι
n upa να υπερασπίσουμε ανοιcm Eupunann Komavfa. Να Βόλουμε τέλος στη Bla, το φασισμό, τον
λακισμό, τον σε eS αρχής η κ. rev
νηματά, αρνούμενη Πως ε τε
ΣΥΡΙΖΑ είτε η ΝΔ με τον σκληρό
θωμάς Μπέγκας: «Αρνούμαι να
σπαταλήσω τα χρήματα του Δήμου
σε προεκλογικό κλείσιμο λακκουβών
ΣΕΛ. 3
αυτό το στόχο