Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon-gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
καθημερνή Εφημερίδα ns Hneipo-6pu ris E θ Tz w s
Eu s 90
Ap. Φαλου 24566
Σάββατο 18-Κυριακή 19 Maio 2019-060 €
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Να στηθεί πάνω
Το θέατρο συναντά
την αφήγηση
Προετοιμάζοντας
to Tzoumakers
σε γερές βάσεις
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 13
Τη χρηματοδότηση με 1,8 εκατ. ευρώ της πρότασης του δήμου Ιωαννιτών και του Ειημεληηρίου
Ιωαννίνων για τη δημιουργία «Ανοιχτού Κέντρου Εμιορίου», ανακοίνωσε το υΠουργείο Οικονομίας
Στυλοβάτες»
οι τοπικές
επιχειρησεις
ΤΕσσερ ς μεγάλες ton 'κές en DEonσεις Εησκέφθη ΚΕ Χθες ο 5ήμαρχος
Bu,μας ΜΠέγκας, συνοΒευόμενος
and υποψ φιους συμβούλου ς της
Παράταξης «Ενότητα Πολιτών-Νέα
ΣΕΛΙΔΑ 6
Στο επίκεντρο
Μώλος και Νησί
Νέα ταυτότητα, Που
θα ενισχύσει την
ελκυστικότητα και
Την ανάγκη ενιαίος τουρκιυκής
οντιμετέησης του Μώλου και του
Νησιού θέλησε να αναδείξει χθες η
παράταξη Γιάννενα Νέα Enons.
opou EbE npanyn&el συνάντηση με
την εμπορικότητά της.
θα αποκτήσει η Παλιά
αγορά πέριξ της
ου Ανέρρτησίας.
ούνται στην ηλοείο ΜοΒλη
ΣΕΛΙΔΑ 7
T. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Δεσμεύσεις για
τη σχολική στέγη
αστικές αναπλάσεις
αναβάθμιση του
φωτισμού και άλλες
δράσεις ανάδειξης
της εμΠΟρικής
Περιοχής.
Η πλήρης Πολεοδομική νομιμ0noInon κάθε σχολικού κτιρίου και η
άμεση προώθηση του σΧΕΒιαομού
να κατασκευί νέων σχολικών κυριακών μονάδων, σύμφωνα με τρέχουσες και μεσοβραχυπρόθεσμες
ανάγκες, ano τελούν Προτεροητα
για την Παράταξη αΙωάννινα-2023»
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 3
AA. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ανέδειξε το έργο
ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡθ ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΠΕ
Δευτερη
ευκαιρια
Tonkie copycov Kattov nopeuβάσευν. Που έχουν υλοποιηθεί
για τον μεγάλο δακτύλιο
nesen mee downopocia νου
8eb θηκαν κατά την περο δεία
ηεριφερειόρη Hnc ρου και εκνέου
υπαφ φιου Αλέξανδρου Καχριμάνη
στους δήμους Φλαών και HyouΠΡΑΤΗΡΙΟ ΟΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
Ανοίγει ο δρόμος Υ
ένα σημαντικό οδικό Εργο. 27 εκ. cupca, Που θα συμβάλει
bo woun e na wwuvdBorusu
Σε λειτουργια
από τη Δευτέρα
ΣΕΛΙΔΑ 9
Χρηματοδότηση tou μεγάλου δακτυλου, της οδικής σύνβεσις Κόμβος Βογύνου
-Κόμ βος ΠονηηΕ'ρωτικού σταδου, μετά την ομόφωνη έγκριση and to 8ημοτικό
Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ
ouw Opotom nep
μβάνονται και οι
λλαΥές
Μελέτης ΠΕ
EEn nef
θαλειτουργε το
And ο τερο μεν Δευ
σο ο αχυο το
nloob trh nuno ric μολόέργου μέ ου ό tncKevyMeo plot tutio u
η Βιαδ ikoob θα κυλίσει ομαλά στη OUVEXEio.
λεαφορείον του στόλου, αλλά στη συνέχεια και γ
διωυκό oxhpatd.
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΊΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 8
Συνέντευξη
ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΑΣΟΤΟΥ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΔΩΣΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
«Δε θα μετατρέψω τις λακκούβες σε "μαύρη τρύπα"»
ΟΤ. Τσαρδάκας μιλά
για τον «Πάσπαργο»
ΣΕΛΙΔΑ 4
EEAIAA 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα