Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΤΕ, ΤΙΤΑΝ, LAMDA. QUEST . 6
24-25
ΜΑΡΚΕΤΊΕΣ ΤΙ ΠΑΊΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. ΟΛΠ, AEGEAN, EXAE
CRETA FARMS 13
Τι αποκαλύπτουν
οι λογιστικές καταστάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-5
EY. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-11
Teelel η Ελλάδα από
Καμπανάκι
την Ε.Ε. για την ενέργεια
από Στουρνάρα
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCIAL TIMES
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 22ο . Αρ. Φύλλου 1 104 . 17-21 Μαΐου 2019 . € 1
CENERGY10
AUTOHELLAS 11
TRASTOR 22
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ . 22
FOLLI FOLLIE 22
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΕ: ΓΙΑΤΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΊ Ο ΚΛΑΔΟΣ ο 12
ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το ενδιαφέρον των ξένων
και τα εταιρικά κέρδη αυξάνονται,
αλλά το «ταμπλό» αδειάζει
και η Εταιρική Διακυβέρνηση νοσεί.
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ
9"771108 531000