Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Ap. φύλλου 15000 Ιδρυτns: laavvns KOKKlVOS ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 www. proinanea.ar €0,50
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ασφαλής από ηλημμύρεs η Άρτα
Αλ. Καχριμάνns: θέσαμε προτεραιότητεs
και έχουμε ήδη σημαντικες Παρεμβάσεις
Οχτώ άξονες για τα
Γιάννενα του μέλλοντ0s
Σύμπραξη για την
τρίτη ηλικία
>> Σελ. 5
>> Σελ. 4
KaATes σε 506
εκλογικά τμήματα
>> Σελ.11
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Μείωση δημοτικών
τελών με ενεργεια κέs
κοινότητεs
Αξιοβίωτη
Ηπείρου
LEpa.
Εργατικότητα Αποτελεσματικότητα Εμπιστοσύνη
www.kachrimanis.gr
>> Σελ.7