Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΑΤΤΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Κοτέθεσε τις θέσεις του και ελπίζει
Παρασκευή 17
Matou 2019
Αρ. Φύλλου 6343
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΣΤΗΝ Π ΜΕΛ ΚΗ
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ Η ΦΩΦΗ ΕΝ ΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΝΑ ΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ
Στα άκρα η κόντρα
Ο unounq log Περιφερειάρχης Hnelρου, Σιρος Ριοπαλος. επικεφαλης
tng aveSapmtng αυτοδιοικητικής
Eupom και την Ελλάδα
περηφανα Ξανά, έκανε το Βράδυ
γκη του ομιλία στην ΑρταΕΕ. 4
ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Εκτεταμένο Πρόγραμμα
αντιπλημμυρικών έργων
Στο πρόγραμμα της Περι pepe ag HnelΣΕΛ 5
Ζογράφαος Οίκος
αγηρίας Μητρόπλη και
Δημόσια ΙΕΚ συνεργάζονται
a mytom ηλικία
Πολύπλευρη και αηόλι τα επιτυχημένη συνεργασια Που Ebav mV EKniδευτικη χρονι Που
ολοκληρώνετα σε
°ivea
μια Εκδηλωση χαράς και δημ iou YIg
Κριαμες εκλογες μη οστα κα Yamv Eupinn, Yatny Auto haher anxa ya
D a a Auto ovce np aemoue
Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννινων. napouala
MaStou.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΗΚΑΝΕΚΛΟΊΚΑ
Που και πως θα
Ηπρόταση Γ. Zaka
γιατους ΤΟΕΒ
ψηφίσουμε σας 26 Μαϊου |
Που nape&ωσε στον υπουργό Οικονομιας Ευκλειδη Τσακαλοιο σχετκά
μ1 tn p08μιση των χρεών του ΤΟΕΒ
Ο Περιφερε αρχης Αλεκος Kappa506
αλογικά tnat. Ta 293 and
8a λειτουργή°ουν ως δηλα εκλοaut
ένδεξη Αγια εκείνα στα onola 8a
ytvouv οι Ευροεκλογές και οι Περ1peρεσκές εκλογ ς και ένδεξη Β για εκνα στα anoa 8a γινουν οι Δημοικές
και Κονοκες εκλογές Τα
Ειναι Υνυστό ότι από το 2017 τον
ν.4456/201 7 και tn axetin KYA τον
υπουργών Εσωτερικο ν και Αγροτικής
Τ Καλογιάννη: «Να βγάλουμε
το Δήμο από την αδράνεια»
υόλοια
σειρά 8αράτυν σχετικα με το Δεομι
των Εργων και των
Οργανισμών Εγγειυν Βελτιώσεων
ΕΛ, 5
εγγεΥραμμ ενους Ψηφοφό
ορους έως
(OEB).