Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΔΟ

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΣΕ

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 - Αρ. φύλλου: 624 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

«Στον πυρετό των εκλογών»

EDITORIAL

Υπάρχει χρόνος για
επούλωση

Όπως εύστοχα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν
«Η ψήφος είναι πιο δυνατή από
τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί
να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με
την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το
μέλλον των παιδιών σου». Ας ελπίσουμε ότι με την επιλογή μας
την Κυριακή των εκλογών δεν θα
εκτελέσουμε εν ψυχρώ το μέλλον
το δικό μας και των παιδιών μας,
με την εκτίμηση ότι τα τραύματα που προκαλέσαμε από τον πυροβολισμό στις δημοτικές εκλογές πριν πέντε χρόνια μπορούν να
επουλωθούν.

Ο ΛΟΓΟΣ

 Επικεφαλής περιφερειακών και δημοτικών παρατάξεων καθώς και υποψήφιοι σύμβουλοι αναλύουν τις
σκέψεις και τους στόχους τους για τις επικείμενες εκλογές, αναζητώντας την ψήφο των δημοτών της
Σύρου και του Νοτίου Αιγαίου…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
Άννα Βαφία: «Είναι άμεμπτος, ακέραιος, ηθικός και υπεύθυνος σε ό,τι αναλαμβάνει»
Ιάκωβος Νομικός: «Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει προσφέρει στο νησί»
Νίκος Παπανάγνου: «Κανένα κόμμα δεν μπορεί να τον εκπροσωπεί γιατί, …είναι ΜΟΝΟ Φανατικός Οπαδός
στο να υπηρετεί τα καθήκοντά του»
Μαίρη Ρώτα: «Πρόκειται για έναν άνθρωπο με συγκροτημένη σκέψη και θέσεις»
Θάνος Θραψιάδης: «Φωτεινό παράδειγμα ενός ικανότατου και ηθικού επιστήμονα»

• σελ.

5