Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
16 ΜΑΪΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12263
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τα μέτρα μπορεί να φέρουν εκτροχιασμό το 2019
Καμπανάκι Στουρνάρα
χηρή παρέμβαση Στουρνάρα με δήλωση του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Επισήμανε τον κίνδυνο πιθανού δημοσιονομικού εκτροχιασμού και λήψης μέτρων
για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2019
οπιος είπε, βάση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παροχές, πέραν αυτών που περιλαμβάνονταν στον
προϋπολογισμό του 2019 , υπονοώντας ότι δεν υπάρχει χώρος και για τα μέτρα που
Ψηφίστηκαν στη Βουλή Αναφορικά με την προοπτική μείωσης του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5% ο κ. Στουρνάρας είπε συγκεκριμένα ότι «έχω υποστηρίξει
σθεναρά την ανάγκη να μειωθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,5%
του ΑΕΠ προκειμένου να ενισχύθεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο η
όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους θεσμούς»
Τσακαλώτος: Έχουμε
Σπάει»
<<Χοντραίνουν»
«καβάτζα» για παροχές
την πυρηνικη
το παιχνίδι οι TouQ OL
Η κυβέρνηση έχει και «καβάτζα» για Τις παροχές
που ανακοίνωσε, αν κάτι δεν πάει καλά, δήλωσε ο
ΕΤσακαλώτος, χωρίς να διευκρηίσει όμως ποια εί.
ναι αυτή η «καβάτζα» η Τί μπορεί να μην πάει καλά.
Αντιμετώπισε δε με ειρωνεία Την ανησυχία τυον Ε
ρωπαίων, για το πακέτο παροχών της κυβέρνησης,
Μγοντας ότ' αν έπαιρνε ένα ευρώ κάθε φορά που Ευ.
ρωπαίος αξιυ ματοοχος εξεφραζε ανησυχία. Τότε θα
μπορούσε να πά ένα χρόνο διακοπές σης Μπαχά.
συμφωνία το Ιράν
επιθετικό χαραχτήρα που έχει η ναυτική άσκηση αΘαλασ
osarnog», στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώ.
νουν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί της Τονοίας.
Ιράν ανακοίνοσε πος αποσύ εται υπό ομημένες δεσμεύσεις, που προΑίπονται στην
διε0τή πνοηνική συμ4ωνία του 2015.
"Εναν χ2όνο μετά την από4αση τον Ντόναλντ
Τραμπ να αποούοει τις ΗΠΑ από τη σομ4υνία και
ναγονατίσει την "ανική ου ονομ a, επιβάλλοντας
Ο αντιναύαρχος ΜπαΤίογλου παραδéx®ηκε ότι η άσκηση έχει
επιθεπ κή μοοφή, σημειώνοντας, ότι πεολαμβάνη teo egioitoons
καταλην ης που χων και «χαταπονής στόχων με οπλιομίνα μη
μενη εβδομάόα την Κίνο, τη Γαλλία, τη l'equavia,
τη Ροσία και τη Βαετανία για την από4ασή του, την
οποία προηματώνει από χθες
H E E ceqoa ει την απολυτη στο 'ξή της στη δ.
εθνή ουμεω ia, xa0ως χαι την επιθυμία Η ILA Χαι
Ιράννα αποφύτουν την χλιμάκοση της έντασης επί
του θέματος.
Ou Toipeol διπλιομάτες Εδειξαν χάρτες στους ξένους διπλιομάτες
στο πλαίσιο ενημέροσης.
Οι πουσ00TEQeg από τις θέσεις της Toe0ίας είναι γνωστές, όμως
αυτή η κίνηση της Άγκυρας θεο,είται μια προειδοποίηση προς τις
χωφες της χεριοχης για τις απόψεις που διατηρεί η Του gxia, που ε α
φαν ει το Καστελώριςο, δεν αναγνωega την αλη ική και την xv
Ο υπουργός οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνη.
δουλεύει με σχεδιο, πρόγραμμα και συμμαχίες.
Εχουμε κοστολόγηση τα μέτρα Του 2019 είναι
πάνω από ένα δις αλλά κερδίζουμε και 200 εκατ από
ης δόσεις και τα νούμερα είναι συντηρητικά.
FITCH: Θετική η ρύθμιση
ΕΘΝΙΚΗ: Πυλούνται νέα «πακέτα» | ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΠΛΕΟΝΑΣΜ
α δάνεια
τος ανακίνοσε η διοίκηση της Εθνικής Bamei.
σει πουοότερο από 2,5 δυ, τα μη ε υπήρετούμενα
ανοίγματά της με τ εις πολήσεις χαρτο υλαχίον της. Η
διοίκηση ανοοίνωσε ότι έχει λάβει μη δεσμευτικές πο
σ opfg και για το χαρτουλάχο Mirror, ανευασφάλισταν
iveo από τον στόχο διαμορρώθηκε το ποωτογενέζ
πλεόνασμα στο τετράμηνο Ιανουαρίου . Απ Ιλίου,
| χα9ώς ανήλθε στο 1,461 δυο. ευοώ έναντι στόχου για α
νέος νόμος για την προστασία της πρώτης χατοικίας
αναμένεται να βοηθήσει στη μείωση τον μη ΕΕυπη
ρετούμενων δανείων (NPL) avaqEQa η Fitch. Οι μεταοονθμίσεις, είναι θετικές για τις TQ ίτεξες Χαι τις συναλ,
λειμμα 670 εκατ. ευ ei. Το ύψος την καθαρών εσώων του
στόχου για το 2019.
ροθεΐντός του β're ήνου,