Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Περιοχές της νότιας
Λακωνίας επισκέφθηκε
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Παραιτήθηκε από πρόεδρος
Κολύμβηση ανοικτής
θαλάσσης για 3η χρονιά
στο Οίτυλο της Μάνης >σελ 15
του ΝΠ Πρόνοιας
ο θ. Πατσιλίβας >σελ.8
| ο Π. Νίκας >σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 16 Mdiou 2019 |Έτος 23° | Αρθμός 5647] Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081 250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπαρτης Ευστάθιος:
1,35 εκατ. ευρώ
«Η Εκκλησία θα είναι
της ΕΟ Τρίποληςάρτης είου
Πάντα το καταφύγιο μας»
Υπεγράφη τη Δευτέρα 13
Μαΐου από τον περιφερειάρχη
τούλη και τον ανάδοχο η συμΣυνέντευξη με Πολλά νοήματα στον «Λακωνικό Τύπο»
Έναν Ιεράρχη nou unnp ετεί επί
σειρά ετών με Πατρική αγάπη και
Αναβάθμιση της με αρ.39 ΕΟ.
στο τμήμα Τρίηλης-ΣΠάρ.
της-Γυθείου», Προϋπολογι.
σμού 1.350.000 ευρώ. Η
1 Χρηματοδότηση του έργου θα
γίνει από το Πρόγραμμα Δη-,
Κατά τη διάρκεια της μακράς
διακονίαςτου, με τη Βοηθεια του
πιστων έχει ηαρουσιάσει τεράστιο έργο, το onolo καλύπτει ένο
ευρύτατο φάσμα εκκλησιαστικής
κοινωνικής και φιλανθρωηικής
δράσης. Χάρη στην ηροσφορο | n εηΒλεψη από την Διεύ.
του, αλλά και τη σεμνότητα nou | θυνση Τεχνικών Έργων της
διέπει την αρχιερατική του διαδρομή, χαίρει ευρύτατης εκτίμηματικό και Ποιμαντικό έργο στην
μερα η στήλη "ΣυνΛακεδαιμονίων». σεβασμιώτατος
μοσίων επενδύσεων της Πε
ριφέρειας η
διανύει το 39ο έτος της αρχιεραΠεριφερειακής Ενότητας Λατου
ρησε στον "Λακωνικό Τύηο» μια
συνέντευξη γεμάτη Βαρυσήμα τα μηνύματα και συμβολισμούς για τις αληθινές αξίες της
Zoonc, την Πίστη, τη σωτηρία της
uuxnc αλλά και τους οδρόμους.
μεταξύ των μελών της τοπικής | ΠροΒλέπεται να εκτελεσθούν
κοινωνίας, αλλά και στις τάξεις εργασίες συντήρησης σε δοφορες θέσεις της Εθνικής
Για το εν γένει έργο του τιμη. 06ού ΣΠάρτης-Γυθείου nou
θηκε με ΠΟλλά μετάλλια και δια- | έχουν υποστεί [email protected]ορές.
κρίσεις από Πατριάρχες | καθώς και Βελτίωση της κοΕκκλησίες ανθρώηους των 1 τακόρυφης και οριζόντιας onΓραμμάτων και της Τέχνης. από 1 μανσης κατά μήκος της οδού.
υηουργείο, την Πανελλήνια | 0περιφερειάρχης κ.Πέτρος
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού | Τατούλης και η αντιπεριφε
Τύπου, αλλά και από τοικούς | ρειάρχης κ. Ντία Τζανετέα με
και πανελλαδικούς φορείς.
Εξελέγη Μητροηολίτης ΜονεμΒασίας και Σπάρτης την 28η Αυτην ευκαιρία δημοπράτησο
του έργου δήλωσαν ότι "η
σθηκε την 28η ΣεπτεμΒρίου του
συνέχεια σελ 9
Περιφέρεια Πελοηοννήσου
εξασφαλίζοντας πόρους για
την Βελτίωση τον υποδομών
και στη Λακωνία
υλοηοιούμε έργα ουσίας και
χρήσιμα για τους κατοίκους.
Λόγω του χαμηλού ποσοστού δηλώσεων σε όλη τη χώρα
Έργα τα onoa ενισχύουν την
στιγμής τα αποτελέσματα nou ασφαλή μετακίνηση των ανεκτιμούσε αρχικώς 0 φορέας και 1 θρώηινων κοινοτήτων και τη
εκ των Πραγμάτων κρίθηκε ανα- Ι διακίνηση των ηροϊόντων
γκαία η συγκεκριμένη επλογή. | Ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο
Στη Λακωνία, όΠου η αρχική | an°τελεί σημαντικό κρίκο
ηροθεσμία unoB0λής δηλώ- 1 στην αλυσίδατηςοικονομικής
σεων ήταν μέχρι 8/4/2019 και η ανάπτυξης της Περιφέρειας
Παρατάσεις-διάρκειας τριών
επιπλέον μηνών-λόγω της μειανακοινωσει
ύμφωνα με την εφημερίδα
δεύτερη διορία έως 21/5/2019
αναμένεται να δοθεί εκ νέου noμας. Στεκόμαστε στο πλευρό
των κατοίκων της unolepou
Βελτιώνοντας την καθημεριράταση έως τις 7 ΟκτωΒίου
2019. συνέχεια σελ.7
63% της χώρας δεν έχει μέχρι
νότητά τους, δημιουργώντας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
Ψήφο στον Λάκωνα!
Κριτική
και αυτοκριτικη
του Παναγιώτη Τζονάκου
>σελ.3
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα