Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[email protected]
IIAATEIA AHMHTPH XATZH L 4544
Ένας πολίτης, ένας νέος όμως
Maal nou θέλει να μάθει για την Πόλη του
ηός μηορεί να το κάνει; Σε έναν
τέτοιο ερώτημα θα μπορούσε να
esotAReepo
μπει μπροστά ο Δήμος Ιωαννιτών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
και μέσα από τη συνεργασία όλων
τών φορέων nou είναι βέβαιο ότι
ικος ορθοδοντικ
θα επιτευχθεί, θα μηορούσαν
να δοθούν και απαντήσεις.
Είναι από ό ους και για ό ους.
το E0ΒΡατο στο Δημοτικό
τους ΥΜΕ τα
trn. smonw ioc 265 10744061
μιουργία μιας ιστορικής Τ
ι κέρδιζαν, στο οικονομικό μον έλο. Πού gva και
όφελος τον τρ ERK
στο Νότο, anna
EEKMOE την Τετάρτη και θα διαρκέσει μένο το τέηος louvou το
διευθετηθεί
για την non, καιοως και n norn να
LASER
Bixoe
TIKO METAMAIn NEPO