Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 16.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑFA
ονοια
ΕΟνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μετα(ροοών
ΚΤΕΛ: Το υψηλότερο εισιτήΟιο για τις χειρότερές υπήρεσίες
1100ειδοποιεί τις τQάπεζες να κυνηγήσουν με πλειστήριασμούς όσους δεν ενταχθούν
Ψήφος εμπιστοσύνης πό Fitch στην πρόστασία'χατοικίας
Περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων και στήριξη
στην αποχατάσταση της κουλτούρας πληρωμών βλέπει
Ο Οβως αξιολόγησης πίσω από το νέο πλαίσιο. Προειδοποιεί τις τράπεζες να κυνηγήσουν με πλειστηριασμούς όσους δεν ενταχθούν
Στις 24 Μαίου η
2η δόση του
επιδόματος
Στις 24 Μαϊου θα χαταβληθεί
στους δυοιούχους η δεύτeen
διμηνιαία δόση του 2019 για το
ent0μα παιδιού. Ο ΟΟγανισμός [email protected] Επιδομάτων
& Kovwv1κής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) υπε Ουμίξει πως η
πλατηΟμα urop λής της ημ
Οι μεταρουθμίσεις στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης
nato κίας να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους είναι θετικές
για τις τοσπεζες και τα κουζμμενα ομολογα, επισημαυ νει σε
έχθεση της η Fitch.
H Saudi Aramco θα
Σύμαρο να με τον οίκο αξιολόγησης, θα προσφέρουν έναν πιο
αποτελεσματιαό μηχανισμο για την αντιυετόπιση ταν πο
προβλημαακών μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), θα
πεΟΟίσουν τις στρατηγυχές χρεοκοστίες και δυνη
οδηγήσουν σε μια πιο πειθαρχημένη χουλτούρα πληρωμών.
τιχής αίτησης Α21 δεν θα δέ7b
συνεχίσει να επενουει στην
Ελλάδα
τικά θα ται veeS αιτήσεις για λίγε
24ωρα κα. πως οι δυνητιχοί
διχαιούχοι θα πρέπει να
ZQ0χώγήσουν στην υποβολή
ατήματος μέχρι τις 17 Mciou.
Σημειώνεται πως η υίτηση υποβάλλεται άτα
Επειδή το Επίδομα του 2019
υπολογιστεί με βάση το εισ6b
||2018 του Ροκολογικού έτους
Paperpack: «Πράσινο φως»
από τη ΓΣ για μέρισμα 0,15
2018 προκειμένου οι
ποσό του επιδόματός τους αλλά
Χαι προς αποφυγή σ Οευσης
αχρεωστήτως καταβληθένταν
τοσών, ο ΟΠΕΚΑ χαλεί όλους
να σπεύσουν να υποβάλουν τη
4ορολογεχή τους δήλωση για το
τρέχον ετος, 60τε αυτή να
H Saudi Aramco σοπε να αυξήσει την προσφορά
κατά 300.000 βαρέλια την
ημέρα την επόμενη διετία, καθά ς emexre(νει την παρον.
σία της στην περιοχή με το άνοιγμα γραφείου cpérog το
καλοκαίρι στο Λονδίνο, οηλα)σε ανύπατο στέλεχος της
tou στην Ευρώπη
ευρώ ανα μετοχη
Τη διανομή μερίσματος 0.15
ευρώ ανά μετοχή για τη
ΧΟήση 2018 tvéneway,
μεταξυ, άλλον, οι μΕτοχοι της
Paperpack, στην ετήσια ταχ.
τική γενική συνέλευσή τους
που πραγιατοποιήθηκε στις
του φόρου μεοσμάτυν 10%
,του θαλάβεινάθεμέτοχ
ανέρχεται σε 0,1350 eve
ανα μετοχή.
Η χαταβολή του μεράΝατος
θα γίνει μέσω Τραπέζης την
12/06/2019 κα, δ οαούχοι
του μερίσματος θα είναι οι
μέτοχοι που θα κατέχουν
μετοχές την 07/06/2019
(record date), ev6η ημερομ
Η Aramco θα συνεχίσει, επίσης, να επενδύει στην Ελλάτο αχ04N5 ποσό του
επιδόματος που διχαιούντα
μος αΥΕΧρόεδοος της εταιρείας για τη διάλυση aoYou
πετρελαίου
Μετά την υποβολή της φορολοnx ής δήλωσης τρέχοντος έτους
ή τροποποιητική αυτής, το
ποσό του επι όματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το
οόδημα χαι δεν απαιτείται
υποβολή ex νέου αίτησης Α21,
προσθέτει ο ονα ισμός
Η Aramco σχεδιάζει να ολοκληρώσει συμφωνες την
επόμενη διετία, που θα προβλέπουν ανταλλαγή χυράος
σαουδαροφ.κού αργού με πQotovτα πετρελ.cedov, για να
προμηθεύει τους πελάτες της στην Ευράπη Ηαι τη ΜεσόYELO, δήλωσε ο Αμπντουλαζίζ αλ . Τζουνταίμέ
Σύμφωνα με την σχετική
awrnoivo ση που εξ£6oce η
τος oQ4εται η 06/05/2019
ανά μετοχή, aqongo'μένου
Created by Universal Document Converter