Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com ΕΤΟΣ2
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5475 Πέμπτη 16.05.2019
. Τμήη p.0,50 E
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
10 Startups στην έχθεση Alter Weekend
Πολήσεας Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ)-επιβαρύνοντας πε&αυτέρω τις
Υποστήρίζει ας με τη σημερινή συνθήκες στην αγο ά εργασίας,
Βουλή
για τις 120 δόσει
και η νομοτεχνική βελτίωση με την οποία μειώνεται στο 13%
gerceoucest μια τέτοια qiθμιση πιστεύει αχράδαντα ότι το aveδοσεις γυ.c τις οφελές στην tqoρία που égouv τα Νομυκά Πρό,
αντίστοιχη με αυτή που προβ.
λεπόταν στην προηγούμενη QeeΒουλή η uqustougyoS Ουκονοκούς φόρους, όπως ΦΠΑ, εισοδημιονγείο βοοόπροβλημα
υποστήρίζει πως η αυτολογ.
θέμα της έΥΟισης από τους
Created by Universal Document Converter