Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò κáé ü÷é
ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4381

- ÅÔÏÓ 16ï

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Περισσότερες δόσεις
• Σε ευνοϊκότερο, αλλά όχι
απόλυτα ικανοποιητικό για τον
επιχειρηματικό κόσμο της
χώρας, τρόπο ρύθμισης των
οφειλών των νομικών προσώπων προς το Δημόσιο προχώρησε χθες η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών,
αυξάνοντας των αριθμό των δόσεων εξόφλησης των χρεών.

s

Τα παπαγαλάκια,
οι επιθυμίες και η
πραγματικότητα.
Γράφει ο Δημήτρης Σκόνδρας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Με τον συνδυασμό Νέοι Ορίζοντες
Επικεφαλής: Παναγιώτης Νάνος

Óåë. 5