Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1011 τον οχεδιασμό στον ΠΑΣ
Πέμπτη 16
Matou 2019
Ap. Φύλλου 6342
Τιμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΟΑΗ Η ΑΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Δ00προτόσες του συμμεταακού
προϋπολογισμού γίνοντα
Πως θα ηφίσουμε
ΜΑΞΤ α
του npurou τουρνουά καλα8oog althanKE ano τον συμμετοχικό 100δοο ακομα npondaeg συμπολιτών
pog no akplan.av σε ατη mv
σε Πέρσι η Δημοτικη Αρχη Balvouv
και πότε θα έχουμε αποτελεσματι
ΣΕΛ. 3
σε φάση υλ0nohang.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝΣΤΙΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
OMAATRTLAPATATE
Οι δεσμε σεις της Néaς
Εποχής
Troup.veio Εσωτερικων
μια μετριου υναμικης συγκέVtpuan, για μια napatdsn
λογια φιλοδοΥ να ειναι στο δεύτεpo Yopo των εκλογών, μλησε ο
Ευρωεκλογέs-Αυτοδιοικητικές εκλογ
Συγκέντρωση και Μετάδοση ΑΠΟ
Μωυσης Ελι0dq, το Βράδυ tng Tpltns
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΑΟΙΑΔΡΑΝΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΚΑΙΟ-ΚΑΙΡΟΣ
Περιμένουν Εικίνδυνο
Mnopel O Kapog στην περιοχη μας
να αραμένει γενικά Βροχερός. με
8ερμοκρασες χαμηλότερες απ
ατές nou exoupe auvnalu tetota
Tz tooepg
διαφορετικές
κάληες. σε δοο δ1apopetika εκλογικά ηματα καλούνται να Ψηφ ουν οι Πολιτες σεις
ΣΕΛ. 5
εκλογες tng Enopevng Κυριακής 26 Matou
περιοδος 5cKlvnae KI Enlanpa και τα
oprava Πολπικής Προστασιας και
στην Ηπειρο npoetopdzoral για
ενα δύσκολο κ
Μια νέα υποψηφιότητα
με αυτοδιοικητική εμΠειρία
αλοκabi. ΣΕΛ.6
ΔΟσκολα συναντά κανεις σημερα
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΦΙΑΙΠΤΙΑΑΑΣΚΔΙ
CEDYPLIAAKAZ-IPAMANTA
Η Αγγελική Αγγέλη. unounqia
Δημοτικη mB0υλος με την Ενότητα
για υν κατασκευή δύο
μεγάλων οδικών έργων
Μηέγκα. Ομως καταφέρνει να συνδιασει αυτα τα δυο ανυφατικά
χαρακτηριστικά κα8ώς Βρισκεται
Nyo Πάνω ano τα 30 ex°ντας ομως
Avog2 ο «δρόμος» για mv καταΣήμερα στα Γιάννενα
η Φώφη Γεννηματά
μεΥαλων οδικών 4ουν στην Hner
ρο. Πρόκειται Yld mv κατασκευή
Anpo Zayoplou.
Η κ. A Yan μιλά σήμερα στους
κομισει από το Ζαγορι στα hvveva.
mv un0Ψηφιότητά mg αλλά και τα
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Πλάκας-Πράμαντα
EEA. 4
περιοδο