Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΠΤΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθ μερ ή Εφημερίδα u s Hn ipo-1δρυτή Ευθ Τζάλλα-Ειο 900-Ap. Φαλου 24564-ΙΙέμπη 16 M iu 2019-0,60 €
Ύστατη npoonabeld
Ρίχνει αυλαία το
Τα Μουσεία
«Ωχ τα νεφρά μου»
Κλείνει ο κύκλος
Τη σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την
κατασκευή του δρόμου Ιέφυρα Πλάκας-Πράμαντα, εξέφρασε με arloopaon του το υΠουργείο ΥΠοδομών
ra ΣΠΑΕΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
Με προτάσεις
στον Συμπαραστάτη
Σημαντικό έργο για
τη βελτίωση των
προσβάσεων. Προς τα
υπάρχουν αρκετές
θα αναζητηθούν το
Στον πρωθυπουργό
το τμήμα Καλέντ
Γέφυρα Πλάκας, τη
τίωση της 3ης
επαρχιακής οδού και
ιων Προσβάσεουν
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΚΜΗ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΕΛΕΕΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΕΙ Η T. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Εγκρίθηκε
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κάλεσμα για ανατρΟΠή
της αδράνειας
δύο ακόμη Προτάσεις
gelre mano ono ου ου
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Σήμερα στον HA
οΓ. Γεωργιάδης
εκλογών και mv enouen δημοτική
του δήμου, evinépa0ε ομέους στην κρηκή Προς
luovtun, δύο ακόμα ηροτάσες. 010 noie5 διακρίθηκαν αε αυτή την
κανοτοματο στοοοο onnou onoinons
ne. Manoe για χαμένο χρόνο και &andvec xu ρίς αντίκρισμα, δηλώνοντας Πως η
ως ήμαρΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΥ ΜΩΥΣΗ (3ο ΜΕΡΟΣ)
Αξιωματούχοι της Ηπείρου και της Αυστρίας Πριν έναν αιώνα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα