Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, TETAP TH 15 MAOY 2019
Βρυτής-ND όλο ος Kapa άης 1951-1974 * Room sa " Ex op a2coud ov Linum
Περίοδος Β, (1974)"
Ap 9άλλου 6880-1 1.873
Ακαδημία Πάλης Δράμας
Χρυσό μετάλλιο
για τον Δραμινό
Δημήτρη Ρωμανίδη
Μήνυμα νίκης από
τους Δραμινούς
| γιορτάζει την Διεθνή!! στον Γρηγόρη
Το Αρχαιολογικό
Αυξανόμενο το ενδιαφέρον
των μαθητών για τα δύο
Επαγγελματικά
Μουσείο Δράμας
λύκεια της Δρ μας
ΕΠώσεις Τυνδιευόντώ Ημέρα Μουσείων Παπαεμμανουήλ kumoamaropovoumemoton
στον «Πρωινό Τύπο»
υπόλοιους Αρομπούς αλητές
Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014
Μια μαπ
Διαψεύδουν οι υποψήφιοι |
δήμαρχοι στο Νομό Δράμας
για στήριξή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πώς ψήφισαν οι Δραμινοί στους
| πέντε Δήμο
υς του Νομού Δράμας
Οι ψήφοι για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
ΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδ φέρον παρουσιάουν κάθε φορά, τα τελκά εκλοματική δ van της κάθε Παράταξης
βρίσκεται στην κάλπη και πουθενά
αλλού. Σημα α έχε4, να μπορούμε
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
τα α ψηφοφόροι, πώς αλλάζουν τα
ΑΣΤΑ προβλήματα σε
υποψηφίους σε όλη τη
χορα όπως και στη
Apqua, προκάλεσε ονοκάυση του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά το
βράδυ της Δευτέρας 13 Μαου, ότι στpga δόφορες Περιφερειακές και &ιστικές
Παρατάξας υποηφίων σε όνώντος κόμματος, δήλωναν
άγνοια για τις υποτιθρμενες
σmp er éppmuv όλες
τυ; εύθόνες στον γραμματέα
τουκάματος κ. Σκουρλέτη
Διαφεύδουν όλα
στο Νομό Δράμας
Οσον αφορά το Ναμό Apdμας, η σχετική ανακοίΜΟση
του ΣΥΡΙΖΑ, abgepe ότ eΔήμος Προσστοάνης:Διμοτική ΣυΕργα ία-Αγγελος
Νίσσελης.
Μόλις η ανακοίνωση έχνε
γνωστή, αμέσως όλα α υπορουμ ναβγάλουμε ορισμενα συη ράσματα κάθε φορά
o-nporvoo. Tunoor, ετοίμασε ένα
μικρό και ενδ φέρον σημείωμα απμερα, θυμίζοντας στους αναγνώστες του τα ar°τελέσματα
από τις ληματικές και Περιφερειοκές εκλογες του 2014 ανά
Δήμο, αλλά και Πώς "φουν στην Περιφ6paa, και τ' είχον
Πάμιαπαρατάξαςστον πρώτο γύρο, αλλά και στο δεύτερο
γύρο με τους τελικούς νικητές Από τότε μέχρια μεραΈχουν
πρώτη Kupiaa, και η εκλογή του δημάρ,Wuhepopepaapn
(onou τουλάχιστον δεν υπάρξε, νυΤής από τον πρώτο dpo,
τη δεύτερ kpan
Αυτό σημ ive ότ, υπάρχει μεγάλη Πθανότητα να εκλεγεί
δημαρχος κάηος και να μην έχει την απόλυτη πλειοψηφία
αμείαμάλιστα ναείνα και ιδι
αΤΕραεπικρτικοί και αυστηpoi, τόσο δαφεύδοντας την
την Ελλάδα, άρχουν ήδη qué_
ους μετά την avooh ωση,να
ριξη στους παρακάτω συνδυασμούς:
ΣΥΡΙΖΑ, όσο και εΠσημάνοματα, αλλά ηρίως, έχει αλλά& η αχετική νομοθεσία.
Ο-Καλλικράτης» éXE4 Παραχορήσει τη θέση του στον
40εισθένη» και κυρίως ισ ue. πλαν το σύστημα της απλής
αναλογικής, πράγμα Που δηΕΙΤη δυνατότητα oenep0σσότεpeς Παρατάξας να αλέΕουν δημοτικούς αυβουλους ενο
αλλά ει κάτι αμαντικά η αλογή ταν μελών του Δημοτι ού
και ΠεριΡΕαακού Συβουλίου θα γνεται πλέον από την
μισητηνσόλυτη πλεοψηφία. ΠραγμαπουσμΟΝΕ10n, αυτά
τα δημοτικά συ βούλια και αυτοί οι δήμαρχο, θα αναγκο
στον νασυμαχήσουν και νασνεργαστούν μεταξίτους και
ακόμα να τοηοθετήσουν θέσεις αντιδημάρχων ή εντεταλμ6woupouuw από άλλες Παρατά ις a αυτή του δημ
Χου ήτης nEoir φίαςτου Δημοτικύ Συμβουλίου.
σες και να διαψεύδουν ότι κός Ενα τικός Συνδυασμός- τοςαπόκόμματα και πολυσυλτην ΚΟματική στήρξητου ΣΥΔήμος Δραμας Πόλη και Ζοή
Αναλυτικότερα, οι ανακονώτα είνα και εκεί Που
απείλησυν ακόμα και με μην0σες. Χαρακτηριστικό ΕΝαι miΔήμος Κάτω Nepoomo: K.
νηση Νόων.namp ΚυρυκΒης.
Δι μος Παρανεστίου: ANQ0roi
ωςεξής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ΝΤΙΝ ΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος
Γεωργιτσόπουλος
T.697 2025256
Υπ. Δημοτικός 1ύμβουλος
6955 244 364
Κωνσταντίν
Συμβεβλημένοι με τον Ε
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ρμεντζόγλ
Χαράλαμπο, Χαραλαμπίδη
ΕΝΩΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΡΑΜΑ
Τηλ 25210-30076
Krv. 6932-347415
| ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε
T. Παπανδρέου 34-20°ppos
Tom κού
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
κής Π
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Τηλ: 25210 22423, Fac 252 10 2241 3
[email protected]
25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα